استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر

استقبال کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین - به روایت تصویر

کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین حسینی که از مرز دوقارون وارد خاک کشورمان می شوند، استقبال می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین خراسان از زائران افغانستانی اربعین حسینی که این روزها از طریق مرز دوقارون وارد خاک کشورمان می شوند استقبال می کند. این زائران با پذیرایی درموکب های مستقر در مرز، از مسیر ایران عبور کرده و برای شرکت در حماسه پیاده روی اربعین حسینی وارد خاک عراق می شوند. 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران