غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس

غبارروبی و مفروش نمودن صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) / عکس

در آخرین روز ماه صفر خادمین حرم مطهر حضرت عباس(ع) به غبارروبی و مفروش نمودن حرم مطهر ایشان پرداختند و صحن و سرای آن را برای شروع ماه ربیع الاول آماده کردند.

در آخرین روز ماه صفر خادمین حرم مطهر حضرت عباس(ع) به غبارروبی و مفروش نمودن حرم مطهر ایشان پرداختند و صحن و سرای آن را برای شروع ماه ربیع الاول آماده کردند. 


| شناسه مطلب: 98285نظرات کاربران