توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن» توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن»

توطئه ای برای تحقق «خیانت قرن»

وزیر خارجه آمریکا با اعلام اینکه دولت ترامپ سیاستش را درقبال شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیســتی در کرانه باختری تغییر داده است، مدعی شد این شهرک‌ســازی‌ها به خــودی خود نقــض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌روند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج،   وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در کنفرانسی خبری با اعلام اینکه دولت ترامپ سیاستش را در قبال شهرک‌ســازی‌های رژیم صهیونیســتی در کرانه باختری تغییر داده است، مدعی شد این شهرک‌ســازی‌ها به خــودی خود نقــض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌روند.   

مایک پمپئــو در حالی این تصمیم آمریکا را اعلام کرده اســت که براســاس قوانین بین‌المللــی هرگونــه اقدام رژیم صهیونیستی در ساخت شــهرک ها غیرمجاز بوده و اشغالگری محسوب می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخستروزیر رژیــم صهیونیســتی در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامــپ، رئیس‌جمهــوری آمریکا از تصمیم این کشور درباره شهرک‌سازی‌ها استقبال کرد و مدعی شد این اقدام آمریکا یک اشتباه تاریخی را اصلاح می‌کند.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این تصمیم آمریکا با تأکید بر اینکه موضع اتحادیه اروپا در قبال سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین تغییری نکرده، گفت: تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی طبق قوانین بین‌المللی، غیرقانونی هستند.

محکومیت جهانی اقدام آمریکا »نبیل ابوردینه»

سخنگوی محمود عباس، رئیس تشــکیلات خودگردان فلســطین نیــز در واکنش به تغییر سیاســت دولت آمریکا در قبال شهرک‌ســازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد: اقدام دولت آمریکا کاملاً با قوانین بین‌المللی در تضاد است.

وی دولت آمریکا را مسئول هرگونه پیامدی درباره این موضع دانست و تأکید کرد: واشنگتن درباره لغو قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی اختیاری ندارد.

«روپرت کالویل» ســخنگوی دفتر حقوق بشر ســازمان ملل هم در یک کنفرانس خبری در واکنش به اقدام اخیر واشنگتن در به رسمیت شــناختن شهرک‌سازی رژیم صهیونیســتی در اراضی اشــغالی فلسطینیان گفت: آمریکا با نادیده گرفتن موضع چهاردهه‌ای خود، به طور مؤثری، از  اسرائیل برای ساخت شهرک‌های یهــودی در کرانــه باختــری اشــغالی حمایت کرد که این با قوانین بین‌المللی ناســازگاری دارد.

پارلمــان عربی نیز با صدور یک بیانیه، ضمن هشــدار درباره» تبعات خطرناک و عواقب وخیم این اقدام آمریکا علیه نظام بین الملل»، آن را «باطل «خواند و گفت که هیچ تأثیر قانونی در پی نخواهد داشت و از طرفی دیگر، این اقدام به هیچ وجه به شهرک‌ســازی های رژیم صهیونیستی مشروعیت نمی‌بخشد.

توطئه ای برای اشغال کامل فلسطین

«طلال عتریــس» رئیس مرکــز مطالعات سیاسی دانشــگاه لبنان و تحلیلگر مسائل فلســطین در گفت وگو بــا خبرنگار قدس ضمن محکوم کــردن تصمیم آمریکا برای قانونی اعلام کردن شهرک سازی‌ها تصریح کرد: ایــن موضع آمریکا در مــورد قانونی اعلام کردن شــهرک ســازی‌ها همسو با تصمیمات و مواضع ســابق آن در مورد به رسمیت شناختن جولان اشغالی به عنوان ســرزمین‌های اشــغالی و نیز به رسمیت شناختن قدس اشــغالی به عنوان پایتخت این رژیم اشغالگر اتخاذ شده و در واقع مکمل آن اســت.

براین اساس این جزئی از روندی است که ایالات متحده آمریکا برای به اشغال درآوردن همه سرزمین‌های فلسطینی تحت ســلطه رژیم صهیونیســتی پس از مطرح کردن توطئه «معامله قرن» در پیش گرفته و همچنین این تصمیم در چارچوب دریافت حمایت بیشتر لابی صهیونیستی در آمریکا با اهداف انتخاباتی توسط کاخ سفید اتخاذ شده اســت.

طلال عتریس در پاسخ به این پرســش که آیا دونالد ترامــپ با اعلام این تصمیم خواسته نتانیاهو را از مهلکه نجات داده و به پیروزی او بر رقیبش در انتخابات کمــک کند، گفــت: رژیم صهیونیســتی اکنون با بحران روبه رو اســت و تشــکیل کابینه این رژیم بسیار پیچیده شده است؛ بنابراین اعلام قانونی بودن شهرک سازی‌ها فقط در راستای کمک به نتانیاهو و نتیجه تلاش‌هــای او نیســت، بلکه در راســتای خدمت به هر نخســت وزیری که انتخاب شــود خواهد بود؛ هرچند آمریکا نتانیاهو را بــه دیگران ترجیح می‌دهــد، اما هر فرد دیگری هم که به عنوان نخست وزیر انتخاب شــود واشــنگتن از او حمایت خواهد کرد.

واشنگتن تل آویو را جری‌تر میکند

این کارشناس مسائل فلسطین در ارتباط بــا تهدیدهــا و پیامدهای ایــن تصمیم آمریکا تأکیــد کرد: قانونــی اعلام کردن شــهرک ســازی‌ها رژیم صهیونیستی را جری‌تر میکند و موجب خواهد شد تا این رژیم روز به روز بر جنایت‌های خود بیفزاید بنابراین این تصمیم هرگونه توهم مذاکره و گفت‌وگو با رژیم اسرائیل در مورد مسائل مختلف اعم از حل صلح آمیز، عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از شــهرک‌ها، راه حل دو دولــت و هماهنگی‌های امنیتی را به طور کلی لغو می‌کند و تمــام این گفت‌وگوها بیهوده و بی‌ارزش خواهد بود.

وی با انتقاد از موضع عملی جامعه بین‌الملل در قبــال آمریکا و شــهرک ســازی‌های صهیونیستی گفت: جامعه بین‌الملل چه بسا این اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن شهرک سازی‌ها را در ظاهر محکوم کند، اما همانگونه که در زمان به رسمیت شناخته شــدن قدس اشــغالی به عنوان پایتخت و جولان ســوریه به عنوان سرزمینهای اشــغالی عملاً هیچ اقدامی انجــام نداد، این‌بــار نیز هیچ اقدامــی نخواهد کرد؛ به نظر من اینجا مهم موضع فلسطین است و تشکیلات خودگردان باید هرگونه تماس و گفت‌وگوی سیاسی، امنیتی و صلح با رژیم اشغالگر را قطع کند.

این از موضع جامعه بین‌الملل بسیار بااهمیت تر است، هرچند موضع بین‌المللی هم مهم است. طــلال عتریــس در پایان تصریــح کرد: گروه‌های فلســطینی و مقاومت قطعاً این تصمیــم آمریکا را رد می‌کنند و هیچ گونه موضع منفعلانه‌ای در قبال رژیم صهیونیستی تاکنون نداشــته‌اند؛ مهم موضع تشکیلات خودگردان است که اعلام کند ما این تصمیم را رد و تمام تماس‌های سیاسی و امنیتی را متوقف خواهیم کرد و دوباره به پای هیچ میز مذاکره‌ای نخواهیم نشست و عملیات موسوم به عملیات صلح به طورکلی لغو می‌شــود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران