اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی

اسکن بیش از 175 نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی

واحد مستند نگاری وابسته به امور فرهنگی آستان علوی از اسکن بیش از 175 نسخه خطی با استفاده از فن آوری روز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، واحد اطلاع رسانی آستان علوی اعلام کرد: بیش از 175 نسخه خطی در موضوعات مختلف علمی که در کنار صدها جلد نسخه خطی نفیس در کتابخانه آستان علوی نگهداری می شوند به منظور بهره برداری پژوهشگران با استفاده از فن آوری روز اسکن شدند.


رضا ظاهر مسئول واحد مستند نگاری کتب و نسخ خطی آستان علوی دراین باره گفت: بیش از 175 نسخه خطی مهم پس از فهرست نویسی به شیوه الکترونیک با بهره گیری از دستگاه های مدرن و فن آوری الکترونیکی روز اسکن شدند تا به صورت الکترونیک در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گیرند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران