برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان

برگزاری آزمون برای انتخاب روحانیون عتبات اصفهان و لرستان

آزمون مصاحبه مواردخاص ویژه روحانیون استانهای اصفهان ولرستان که خواستار اعزام به عتبات هستند در حج وزیارت اصفهان برگزار شد.

آزمون مصاحبه موارد خاص ویژه روحانیون استانهای اصفهان و لرستان که خواستار اعزام به عتبات عالیات هستند با هماهنگی مدیریت جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری به مدت دو روز در حج وزیارت اصفهان برگزار شد .


حجت الاسلام والمسلمین گرجی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اصفهان سطح توانمندی و آگاهی شرکت کنندگان در این دوره را مناسب خواند.


شرکت کنندگان باتوجه به فراخوان بعثه مقام مقام معظم رهبری و داشتن شرایط ثبت نام به سامانه جذب و سازماندهی مراجعه و برای شرکت در این آزمون اقدام کرده بودند. 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران