درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین

درمشهد برگزارمی شود؛
نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین

نشست علمی تخصصی مسلمانان افغانستان، حج و حرمین شریفین این هفته درمشهد برگزارمی شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد، این همایش روز پنج شنبه (28 آذرماه)  با هدف بررسی تعاملات و پیوندهای فکری جامعه ایران و افغانستان در موضوع حج برگزار می شود و شرکت کنندگان نحوه استفاده از ظرفیتهای علمی دو کشور دراین حوزه را مورد توجه قرار خواهند داد.


محورهای مورد بحث در این همایش عبارتند از:


 


تعامل مسلمانان افغانستان و ایران در امور حج و حرمین شریفین شامل :


1.1.      ایران در سفرنامه های حج افغانستان


1.2.      خدمات امنیتی،فرهنگی و رفاهی ایرانیان به حجاج افغانستان


1.3.      تعامل مسئولان ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) با مسلمانان افغانستان در امر حج گزاری


1.4.      حج گزاری افغانی های مقیم ایران


 


حج گزاری مسلمانان افغانستان در ادوار تاریخی مختلف شامل :


2.1.      مشکلات و موانع حج گزاری مسلمانان افغانستان


2.2.      کاروان ها و قافله های حج مسلمانان افغانستان


2.3.      موسسات زیارتی در افغانستان


2.4.      مسیر های حج گزاری افغانستان


2.5.      تعامل پیروان مذاهب دینی در امر حج گزاری افغانستان


2.6.      شخصیت های تأثیرگزار افغانستان در امور حج و حرمین شریفین


           


فرهنگ و آداب و رسوم حج گزاری مسلمانان افغانستان شامل :


3.1.      فرهنگ استقبال و بدرقه حجاج در افغانستان


3.2.      آداب و رسوم حج گزاری اقوام و قبایل افغانستان


3.3.      آداب و رسوم حج گزاری مذاهب افغانستان


           


حج و حرمین شریفین در آثار علمی و هنری مسلمانان افغانستان شامل :


4.1.      سفرنامه های حج مسلمانان افغانستان


4.2.      تک نگاری های مسلمانان افغانستان  درباره حج


4.3.      نسخ خطی افغانستان درباره حج و حرمین شریفین


4.4.      حج و حرمین شریفین در آثار شعرای افغانستان


4.5.      آثار هنری مسلمانان افغانستان درباره حج و حرمین شریفین


4.6.      فهرست نگاری کتابهای حج و حرمین شریفین در کتابخانه های افغانستان


           


اقدامات عمرانی، رفاهی و فرهنگی مسلمانان افغانستان در حرمین شریفین شامل :


5.1.      موقوفات مسلمانان افغانستان در حرمین شریفین


5.2.      هدایا و نذورات مسلمانان افغانستان به حرمین شریفین


5.3.      مبلغین و کارگران افغانستانی شاغل در حرمین


5.4.      مدارس، رباط ها و دیگر آثار مسلمانان افغانستان در حج و حرمین شریفین
مطالب مرتبط

نظرات کاربران