برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان

برگزاری دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات کرمان

دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات استان کرمان در مرکز آموزشی سازمان حج وزیارت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در این دوره که در مرکز آموزش حج و زیارت استان کرمان برگزار شد 35 نفر از روحانیونی که موفق شده اند در آزمون کتبی، مصاحبه و ارزیابی نوار سحنرانی نمره لازم را کسب کنند، شرکت کردند.


در این دوره دروس انتقال تجارب، روش تبلیغ، آشنایی با زیارت و فلسفه آن و مقتل شناسی  توسط اساتید مرکز آموزش بعثه مقام معظم رهبری و اساتید استان کرمان ارائه شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران