برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل

برگزاری مصاحبه متقاضیان جذب خاص عتبات در اردبیل

آزمون جذب خاص روحانیون متقاضی سفر به عتبات عالیات در دفتر نمایندگی بعثه اردبیل برگزار شد.

داوطلبان آزمون جذب خاص عتبات عالیات روز سه شنبه (10 دی ماه 98) در دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفتند.


جذب موارد خاص عتبات، ویژه فاررغ التحصیلان سطوح عالیه حوزوی می باشد که در صورت اخذ نمره حد نصاب قبولی در این مرحله، نوار سخنرانی آنها نیز ارزیابی و به دوره های آموزشی معرفی خواهند شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران