نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی

نصب در ورودی سرداب باب القبله و اتصال حائر حسینی به سردابهای حرم حسینی

پرسنل بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی برای اتصال حائر حرم مطهر به سرداب باب القبله در ورودی جدید نصب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، ناظر این پروژه گفت: پس از گشودن درهای سرداب باب القبله در زیارت اربعین حسینی به روی زائران اکنون وقت آن رسیده که عملیات اتصال این سرداب به حائر حسینی آغاز شود. 


سلام سعدون افزود: به دلیل رعایت حال زائران و مختل نشدن ورود و خروج از باب القبله در زمان نصب در، عملیات خاکبرداری در ضلع جنوبی باب القبله انجام شده است.


وی ادامه داد: دری که در حال نصب شدن است در ورودی به سردابهای آستان قدس حسینی است که به عرض هفت متر و طول بیست و پنج متر است. 


گفتنی است، سرداب باب القبله به مساحت هزار و هشتصد متر مربع احداث شده و مساحت کلی سردابهای آستان مطهر چهار هزار متر مربع است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران