همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی

همزیستی مسالمت آمیز در زمان پیامبر و اقتدا به آن حضرت در شرایط کنونی

همزیستی مسالمت آمیز پیامبر اسلام (ص) با مشرکان، یهودیان و مسیحیان می تواند بهترین الگو برای ما در ترسیم روابط با دیگران باشد. دین مبین اسلام اعتدال و همزیستی مسالمت آمیز را به عنوان رویه ای ثابت در پیش گرفته که از آن می توان در شرایط کنونی نیز بهره گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، دین مبین اسلام همزیستی و اعتدال مسالمت آمیز با دیگران را از زمان آغاز اسلام در مکه مکرمه هنگامی که مسلمانان اقلیت بودند در پیش گرفت. حتی زمانی که مسلمان در مدینه منوره اکثریت را به دست آورده و دارای نهاد مستقل شدند، بازهم این روند ادامه یافت. به عبارت دیگر تجربه اسلام در همزیستی مسالمت آمیز از زمان اسلام تاکنون گسترش یافته است. انواع همزیستی مسالمت آمیزی که مردم در سایه نظام الهی اسلام از آن بهره می گرفتند و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)  آن را به کار می بست شامل مسیحیان، یهودیان و دیگر ادیان با مولفه هایی چون قبایل، گروه ها، فرقه ها، مذاهب، مردان آزاده، برده ها، اعراب و غیر اعراب می شد که همزمان با هم زندگی مسالمت آمیزی داشتند.
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در بررسی مسائل سیاسی و امنیتی مربوط به تشکیل دولت اسلامی مسائل را به طور آشکار درباره حجم روابط مسلمانان با دیگران به طور آشکار تبیین می کرد. از این رو، اندیشیدن ژرف درباره همزیستی مسالمت آمیز با دیگران موضوع جدی است و حتی گفتمان قرانی هم به جهانی بودن اسلام صراحت دارد. خداوند، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را به عنوان رحمت و اسوه ای برای همه جهانیان فرستاده است و در سوره «الانبیاء» آیه 107 می فرماید: «وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین».
بسیاری از آیات در قران وجود دارد که از بعد انسانی شریعت اسلامی سخن به میان آورند و اصل همزیستی مسالمت آمیز با دیگران را به عنوان یک اصل مهم در برخورد با کسانی که به اسلام گرایش پیدا می کنند و یا گرایش پیدا نمی کنند معرفی می کند. به طوری که خداوند در  سوره «توبة» آیه 6 می فرماید: «وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه». همچنین خداوند در سوره «بقره» آیة 83 می فرماید: «وقولوا للناس حسنا».


این آیات و آیاتی مشابه بیانگر ماهیت روابط مسلمانان با غیرمسلمانان است. با توجه به این آیات و روش و منش برجسته رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در همزیستی و اعتدال، لازم است که ما نیز در شرایط کنونی به وی اقتدا کنیم زیرا قران و منش پیامبر الگوی ایده آل برای همزیستی مسالمت آمیز و اعتدال است و به اصولی اساسی در مسائل مذهبی و سیاسی تمرکز کرده است.


 


منبع: شبکه اطلاعاتی النباء دکتر «میثاق موسى عیسى» استاد دانشگاه «جامعة ذی قار» عراق
نظرات کاربران