با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد
با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) توسعه می یابد

پروژه توسعه خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) با هدف افزایش گنجایش تعداد زائران و تسهیل در تردد زائران در حال انجام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، مسئول بخش پروژه های مهندسی آستان قدس حسینی اظهار داشت: پس از اتمام  سرداب صحن عقیله (س) در دو طبقه که از سمت باب القبله احداث شده است، مرحله توسعه خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (ع) آغاز شد.

حسین رضا مهدی افزود: ایجاد فضای سبز و بکارگیری روشنایی پیشرفته در طرح توسعه در نظر گرفته شده است. اکنون هفتاد درصد پروژه به اتمام رسیده است که پس از اتمام این طرح خیابان باب القبله به طول یکصد و بیست متر و به مساحت سه هزار مترمربع می رسد.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران