ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی

ساخت و تجهیز مجتمع آموزشی ویژه ایتام درکربلا به همت آستان حسینی

پروژه مجتمع آموزشی ویژه ایتام به همت بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی در دست احداث است.

گزارش دریافتی از عتبه حسینی حاکیست مهندس عباس فاضل از پرسنل بخش پروژه های استراتژیک اظهار داشت: احداث پروژه مجتمع آموزشی ویژه ایتام شش مدرسه را شامل می شود که تاکنون سه مدرسه به صورت کامل ساخته شده است.


وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت نوزده هزار متر مربع واقع در خیابان سریع الحر (معملجی) و در مسافت دو کیلومتری مرکز شهر کربلا در حال ساخت است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران