دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس

دیکتاتور در لباس احرام ! + عکس

زین العابدین بن علی به همراه تعداد زیادی از محافظان شخصی خود عمره بجا آورد. تعدادی از نیروهای امنیتی سعودی نیز حلقه ای ایجاد کرده تا از جان دیکتاتور سابق تونس که اکنون مهمان عربستانی ها به شمار می رود، حفاظت کنند.

به گزارش خبرگزاري هاي بين المللي "زین العابدین بن علی" دیکتاتور سابق تونس که پس از فرار از كشورش در نهایت به عربستان سعودی پناهنده شد در شهر جده مستقر شده است .

در همین راستا برخی رسانه های عربستان سعودی خبر دادند که "بن علی" برای بجا آوردن اعمال عمره تمتع، به مکه مکرمه سفر کرد.

گفته می شود "زین العابدین بن علی" به همراه تعداد زیادی از محافظان شخصی خود عمره بجا آورد. تعدادی از نیروهای امنیتی سعودی نیز حلقه ای ایجاد کرده تا از جان دیکتاتور سابق تونس که اکنون ميهمان عربستانی ها به شمار می رود، حفاظت کنند.

مقامات عربستان سعودی نگرانند که "زین العابدین بن علی" توسط تونسی های مقیم عربستان و یا شهروندان تونسی که برای انجام اعمال عمره به عربستان آمده اند، ترورشود.

گفتنی است "زین العابدین بن علی" در حالی به عمره رفت که کشورش همچنان شاهد درگیری های شدید خیابانی میان شهروندان معترض با گارد ریاست جمهوری است.

 
image_20111181026316402.jpg


image_20111181117488121.jpg

نظرات کاربران