قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که تلفن ۱۳۸ یک‌ موضوع حاشیه ای نیست، گفت: رویکرد اساسی آستان قدس رضوی ارتباط بیشتر با زائران است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از خبرگزاری رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی دوشنبه شب(28 بهمن ماه) در آیین نخستین سالگرد تاسیس سامانه پاسخگویی ملی ۱۳۸ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: همه باید شنونده  و نسبت به تنوع برنامه ها، پیشنهادات و مشکلات پاسخگو باشیم.

وی افزود: شما بهتر از من مشکلات را لمس می کنید، کاری نیست که اتفاق بیفتد و با مردم ارتباط نداشته باشد، مردم در همه موارد نظر، حرف و انتقادات سازنده دارند . انتقادات بسیار مهم است و می تواند راهنما و هدایت گر باشد.

قهرودی خاطرنشان کرد: این کار را یک موضوع فانتزی و تشریفاتی نمی دانیم و به آن به عنوان یک رویکرد اساسی و مهم نگاه می‌کنیم، انجام کار و درستی مسیر بسیار مهم است.

وی یادآور شد: تک تک ثانیه های شما در اصلاح و انجام درست کار و کسب رضایت مردم دخالت دارد، وقت گذاری مهم است، ثواب این کار برای شما نوشته می شود. اگر این ارتباط با مردم نبود واقعاً برخی از اشکالات یا شنیده نمی شد و یا رفع آن به درستی انجام نمی گرفت.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین گفت: کار شما قابل تقدیر است از حاصل کار شما مسئولین استفاده می‌کنند و اشکالی هم اگر در جایی باشد به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهند. امیدوارم با استفاده از این مجموعه با سرعت مناسب و اقدام بهنگام بتوانیم از نظرات مردم برای بهبود امور و اصلاح کارها مطلع شویم.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران