ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد

ثبت نام زائران عتبات نوروزی به هفته آینده موکول شد

سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت گفت: تاریخ ثبت نام زائران عتبات عالیات نوروزی که قرار بود از امروز آغاز شود به تعویق افتاد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، محمد آزاد سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت، درباره ثبت نام زائران عتبات عالیات نوروزی گفت: تاریخ ثبت نام زائران عتبات عالیات نوروزی که مقرر بود از امروز سه شنبه (۶ اسفند ماه) آغاز شود به تعویق افتاد.


سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ثبت نام عتبات نوروزی به هفته آینده ۱۱ اسفند ماه موکول شد.


وی با اشاره به اینکه اولویت‌ها و ساعت‌های مراجعه برای ثبت نام به قوت خود باقی است، تأکید کرد: اولویت‌ها و ساعت‌های ثبت نام هیچ تغییری نکرده و فقط روز آن از ۶ اسفند به ۱۱ اسفند تغییر پیدا کرده است؛ به عنوان مثال اگر قرار بود فردی روز ۶ اسفند ساعت ۹ برای ثبت نام به سایت مراجعه کند باید روز ۱۱ اسفند در ساعت ۹ برای ثبت نام به سایت مراجعه کند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران