پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام

پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دام برکاته) به حجاج بیت الله الحرام


شماره فایل: 216390
حجم فایل: 3.73 MB | مدت زمان: 00:16:02
تعداد بازدید: 204 | آخرین بازدید:


حج97

نظرات کاربران

مرتبط