بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2 بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری
صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2

بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از صحن حضرت زهرا (س) + گزارش تصویری صحن حضرت زهرا (س) جلوه گاه هنر و معماری اسلامی- ایرانی است 2


شماره فایل: 226933
حجم فایل: 20.29 MB | مدت زمان: 00:01:25
تعداد بازدید: 131 | آخرین بازدید:

نظرات کاربران