آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2 آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2

آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2

آینه‌کاری سرداب «الشهدا» حرم حسینی امسال تکمیل می‌شود 2

شماره فایل: 264427
حجم فایل: 110.24 KB | اندازه تصویر: 745 * 375
تعداد بازدید: 17 | آخرین بازدید:


بازسازی عتبات

نظرات کاربران

مرتبط