بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج، 1398 4


شماره فایل: 266981
حجم فایل: 13.50 MB | مدت زمان: 00:01:55
تعداد بازدید: 73 | آخرین بازدید:

نظرات کاربران