به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2 به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2

به همت آستان قدس حسینی؛ افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2

به همت آستان قدس حسینی؛

افتتاح موزه آثار باستانی کشف شده در توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) 2

شماره فایل: 277392
حجم فایل: 59.75 KB | اندازه تصویر: 600 * 400
تعداد بازدید: 28 | آخرین بازدید:


کربلا موزه

نظرات کاربران

مرتبط

کربلا برف آمد 2

تیتر سه,عتبات و سوریه | | حجم فایل: 1.61 MB | اندازه تصویر: 747 * 1009