تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم

تفسیر عشق را در چهره دو زائر 106 ساله و جوان 35 ساله ایرانی دیدم

زائران دزفولی امسال شاهد صحنه های زیبایی از ایثار و از خودگذشتگی است، وقتی جوانی 35 ساله یک زائر 106 ساله را ترک و خشک می کرد و به او در انجام مناسک حج کمک می کرد، گمان می کردند این جوان پسرش است، در حالی که اینگونه نبود !

image_201011291225332344.jpg

كاروان 20009 از دزفول به مديريت حاج حسن ثابتي فر شاهد صحنه هاي زيبايي از ايثار و از خودگذشتگي است، وقتي جواني 35 ساله يك زائر 106 ساله را ترك و خشك مي كرد و به او در انجام مناسك حج كمك مي كرد، گمان مي كردند اين جوان پسرش است، در حالي كه اينگونه نبود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از نشريه زائر ، حاج تقي شيرعلي 106 ساله ساكن دزفول 8 فرزند 4 پسر و 4 دختر دارد، بازنشسته شركت نفت است كه از زمان بازنشستگي اش 41 سال مي گذرد.

image_201011291225332031.jpg

اين زائر مسن بارها موشك باران دزفول در دوران دفاع مقدس را تجربه كرده بود. شيرعلي در آن دوران، كيسه هاي شن را براي سنگرسازي رزمندگان اسلام پر و با ماشين به خط مقدم مي فرستاده است. در سالهاي  62 تا 63 در بيمارستان آبادان پتوهاي رزمندگان اسلام را مي شست و به جبهه ها مي فرستاد.

 اين زائر سالخورده سال 83 ثبت نام كرد البته بدون اينكه فرزندانش اطلاع داشته باشد . به تنهايي مشرف شده است، در معاينات پزشكي مشخص شد بدن او سالم است و نكته اي كه باعث حذف او از فهرست زائران بيت الله الحرام شود، وجود نداشت. به گفته روحاني كاروان، حاج تقي شيرعلي قرائت حمد و سوره اش را به طور كامل مي خواند و سعي دارد مستحبات را هم انجام دهد. شيرعلي از هوش بالايي است.

image_201011291225332506.jpg


 
جوان فداكار كيست؟

"ابراهيم صميمي زاده" شاغل و كاشي كار ساختمان، 35 ساله ساكن دزفول است كه به همراه مادرش به نيابت از پدر مرحومش به اين سفر مشرف شده است. اعضاي كاروان در روز اول كه شاهد كمك هاي صميمي زاده به حاج تقي شيرعلي بودند تصور مي كردند پدرش است .

image_201011291225332343.jpg

علاقه قلبي و كسب رضايت خداوند مهربان انگيزه اين جوان براي كمك به شيرعلي 106 است. ابراهيم با ويلچر شيرعلي را به زيارت بقيع، مسجد شيعيان، حرم حضرت رسول(ص) و مسجدالحرام و اماكن مقدس مدينه منوره و مكه مكرمه مي برده است. او بدون هيچ گونه چشمداشت به شيرعلي در انجام مناسك حج كمك كرده است .
در مشاعر مقدسه هم از خدمت و رسيدگي به اين زائر مسن دريغ نورزيد، خشك و تر كردن شيرعلي كه گاهي روزي سه تا چهار بار مي شد و شستن لباسهايش را با عشق و علاقه انجام مي داد.

image_201011291225332507.jpg

شيرعلي در كاروان توسط پزشك كاروان مورد معاينه قرار مي گيرد به طوري كه هيچ گونه آثار كسالت و نگراني وجود ندارد. خانواده شيرعلي با تلفن صميمانه جوياي حال او هستند، حاجي 106 ساله دزفولي به انجام نافله ها و دعا مقيد و مدام در حال ذكر گفتن است.

مديركاروان در روزهاي اول ثبت نام در كاروان نگران حال وي بوده است، ولي وقتي پزشك با معاينه وي بر صحت و سلامتي وي مهر تاييد زد، نگراني مدير كاروان هم برطرف شد.

image_201011291225332658.jpg
 
نظرات کاربران