نشست کمیته عالی حج عربستان برگزار شد

سومین نشست کمیته عالی حج عربستان در سال جاری قمری با حضور اعضای کمیته به ریاست احمد بن عبدالعزیز رئیس کمیته برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری سومین نشست کمیته عالی حج عربستان در سال جاری قمری با حضور اعضای کمیته به ریاست احمد بن عبدالعزیز وزیر کشور و رئیس این کمیته در جده برگزار شد.
ساعد العرابی الحارثی مشاور وزیر کشور عربستان و دبیرکل کمیته عالی حج اعلام کرد دستورکار این نشست شامل مسائل اصلی مطرح در گزارشهای وارده از سوی طرفهای مسئول خدمت رسانی و تسهیلات لازم به حجاج و زائران و عمره گزاران و نیز بررسی پیشنهادهای وارده از سوی دستگاههای دست اندرکا رحج بر اساس راهبرد کاری کمیته عالی حج بود.
این نشست با هدف بررسی مسائل مرتبط با امور حج، حجاج و عمره گزاران برگزار شد.

به نوشته عکاظ، برخی مسئولان دستگاههای دست  اندرکار حج، موانع عملیاتی، تکیه بر شیوه های اطلاع رسانی و آگاه سازی و پایبندی به برنامه های جدول بندی زمانی اعزام کاروانهای حجاج را از جمله مهمترین پیشنهادهای ارائه شده ارائه کردند.
وزارت امور شهری و روستایی عربستان هم در سند کاری به این نشست اعلام کرده است تکیه بر راه اندازی قطار حرمین و پل جمرات، سرعت هماهنگی میان وزارت حج و وزارت امور شهری و روستایی و مسئله مکانهای اختصاص یافته برای اسکان حجاج در مشاعر عرفات و منا اهمیت دارد.
نظرات کاربران