معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست

معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری :در ماه رمضان زمینه تقرب انسان به درگاه الهی بیش از هر زمان دیگری مهیا ست

معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در مراسم تواصی به حق؛ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان به در گاه حق تعالی ؛ سخنان خویش را به سیر الی الله انسان و تقرب و نزدیکی او به درگاه الهی در ماه مبارک رمضان اختصاص داد و همگان را به بهره گیری هرچه بیشتر از این ایام توصیه کرد .

وي نقش انسان در راه تقرب و نزديكي به خدا را با اهميت توصيف كرد و افزود : انسان به جانب پروردگار خويش در سير و حركت است و اين امر با توجه به  سيماي اشد المعاقبينش يا با صفت و سيماي ارحم الراحمينش محقق مي گردد و در اين ميان نبايد فراموش كرد كه انسان در فرايند سير الي الله  نسبت به اين صفات  حضرت باري شناخت مي يابد و يكي از زمينه هاي آگاهي و شناخت انسان بهره گيري از روزها و شب هاي گرانقدر ماه مبارك رمضان است .

آقاي باقري  تصريح كرد : در ماه صيام زمينه آماده شدن انسان براي تقرب به خدواند بيشتر مهيا بوده و همه درها باز است كه بايد از اين فرصت نهايت استفاده را كرد.

وي در ادامه به مراحل مختلف  سير الي الله در ايام ماه مبارك رمضان اشاره كرد و افزود : علما و عرفا اولين مرحله سير انسان به سوي پروردگار را تخليه دانسته اند يعني ريشه كن كردن تمام صفات رذيله اي كه در وجود انسان قرار دارد.

معاون امور بين الملل بعثه مقام معظم رهبري از مرحله دوم سير الي الله  تحت عنوان "تحليه" نام برد وافزود : در اين مرحله انسان بايد برخي صفات و خوبي ها را در وجود خود بارور كند و اين زمينه در روزها و ايام ماه مبارك رمضان بيش از هر زمان ديگر مهيا است .

وي در خصوص مرحله سوم يعني تجليه افزود: تجليه يعني آن چيزهايي كه نقش چراغ راهنما ي انسان را در فرايند سير الي الله ايفا مي كنند .  قرآن كريم و خاندان عصمت و طهارت (ع) به عنوان بهترين راهنمايان مرحله "تجليه" محسوب مي شوند كه اگر ناديده گرفته شوند ؛انسان در سير الي الله دچار نقصان خواهد شد .بهترين عمل در ماه رمضان ؛تلاوت قرآن  است و بهترين وسيله براي درك صحيح تلاوت قرآن ؛ توسل به اهل بيت (ع) مي باشد كه اين مساله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور مان  بسيار گسترش يافته است .

وي در باره جلسات تلاوت قرآن در ماه رمضان نيز به بياني از  مقام معظم رهبري استناد كرد كه فرمودند :"اين جلسات تلاوت قرآن بايد زمينه ساز درك و فهم باشد".

آقاي باقري در پايان سخنان خود در باره اهميت توجه شيعيان به تزكيه و تهذيب نفس در ماه رمضان  به فرمايشي از امام صادق(ع) خطاب به يكي از شيعيان را بيان كرد كه فرمودند :كارخوب از هركسي سرزند نيكو است وسر زدن آن از شما(شيعيان) نيكو تر چون شما از ما هستيد و كاربد ازهركه سر زند ناپسند است و از سر زدن آن از شما ناپسند تر چون شما از ما هستيد. 
نظرات کاربران