نقش عباس بن عبد المطلب در تاریخ اسلام

کتاب «عباس بن عبد المطلب» با موضوع نقش و حضور وی در حوادث صدر اسلام به همت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام تهیه و به تازگی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از رسا، کتاب عباس بن عبد المطلب در پی آن است تا به بررسی نقش و جایگاه عباس در دوران پیامبر صلی الله علیه و آله و پس از رحلت ایشان و رابطه وی با خلفا بپردازد.

از موضوعات مهم در فلسفه تاریخ، بحث عوامل تأثیر گذار در تاریخ است که اقوال مختلفی در این زمینه وجود دارد: برخی محیط جغرافیایی، بعضی نوابغ و گروهی نیز نژاد را در تطورات تاریخ مؤثر می دانند.

نمی توان در عرصه تاریخ، تأثیر مهم شخصیت ها را نادیده انگاشت، چرا که بسیاری از تحولات تاریخی به دست آنان صورت گرفته است. در تاریخ صدر اسلام نیز شخصیت های زیادی هر یک به تناسب جایگاه مؤثر بودند، که مهم ترین آن ها صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله می باشند.

یکی از این شخصیت های مهم که در حوادث صدر اسلام نقش به سزایی داشت، عباس بن عبد المطلب بود. وی از جمله کسانی بود که در میان بنی هاشم و مسلمانان، موقعیت در خور توجهی داشت.

موضوع شناخت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله چنان مهم است که در بعضی از فرقه ها، چه در مسائل فقهی و چه غیر آن، اگر به صحابه تکیه نکنند، جز روایت پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی باقی نمی ماند.

آنچه در این کتاب بررسی شده است، سوابق عباس بن عبد المطلب در قبل و بعد از اسلام است. سوال اصلی این پژوهش این است که نقش و جایگاه عباس بن عبد المطلب در حوادث صدر اسلام تا چه اندازه است؟

 این پژوهش در بردارنده یک مقدمه و سه فصل است:

در فصل اول با نام «کلیات»، به جایگاه عباس قبل از اسلام و معرفی فرزندان وی اشاره شده است.

«نقش و حضور عباس در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله» عنوان بخش دوم است که در آن حضور عباس در دوران دعوت غیر رسمی پیامبر صلی الله علیه و آله و شرکت وی در غزوات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم نیز با عنوان «رابطه عباس با خلفا»، موضوعاتی هم چون جریان سقیفه، رابطه او با خلفا و ارتباطش با حضرت علی علیه السلام اشاره شده است.

در پایان نیز نتیجه گیری مباحث آمده است.

 در بخشی از این کتاب می خوانیم:

«عباس در دوران حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقش به سزایی در حمایت از برادر زاده خویش داشت، به طوری که در چندین برهه از تاریخ حضور پیامبر صلی الله علیه و آله در جزیرة العرب، کمک در خوری به پیامبر صلی الله علیه و آله کرد و در بعضی از غزوات نیز تا پای جان در دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایستادگی نمود. وی به دلیل حمیت از پیامبر صلی الله علیه و آله، همراه با سایر بنی هاشم در محاصره شعب ابی طالب نیز حضور داشت و حتی با یکی از بزرگ ترین دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی ابوجهل به مشاجره پرداخت. هر چند در برخی موارد ما شاهد اعتراض یا سکوت او نیز هستیم، که برای نمونه می توان به جریان سد الأبواب اشاره کرد».

 گفتنی است کتاب «عباس بن عبد المطلب، نقش و حضور او در حوادث صدر اسلام» که به قلم صدرالله اسماعیل زاده نگاشته شده در سال 1391 در 104 صفحه با شمارگان 1200 نسخه و به قیمت 1900 تومان از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.
نظرات کاربران