اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق

وی افزود: از ادعای معروف دولت در سپتامبر دو هزار و دو مبنی بر اینکه صدام می توانست سلاح های کشتار جمعی را ظرف چهل و پنج دقیقه فعال کند، نگران بودم ، اما در موقعیتی نبودم که به مسئولان اطلاعاتی بگویم، شما در اشتباه هستید.

جان پریسکات در کمیته حقیقت یاب چیلکوت گفت: "وقتی من گزارش های اطلاعاتی را می خواندم، از خودم پرسیدم آیا اینها اطلاعات است؟ ، زیرا آنها خیلی مستدل نبودند".<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

معاون بلر نخست وزیر سابق انگلیس گفت: به این ادعاها که صدام می تواند ظرف 45 دقیقه از سلاح های کشتار جمعی استفاده کند، تردید داشتم.

 واحد مرکزی خبر روز شنبه به نقل از روزنامه گاردین گزراش كرد ، جان پریسکات در کمیته حقیقت یاب چیلکوت گفت: "وقتی من گزارش های اطلاعاتی را می خواندم، از خودم پرسیدم آیا اینها اطلاعات است؟ ، زیرا آنها خیلی مستدل نبودند".

وی افزود: از ادعای معروف دولت در سپتامبر دو هزار و دو مبنی بر اینکه صدام می توانست سلاح های کشتار جمعی را ظرف چهل و پنج دقیقه فعال کند، "نگران بودم ، اما در موقعیتی نبودم که به مسئولان اطلاعاتی بگویم، "شما در اشتباه هستید".

پریسکات گفت: نامه های خصوصی را که تونی بلر برای جرج بوش نوشته بود و در آنها او را به طی کردن مسیر دیپلماسی در سازمان ملل دعوت کرده بود، ندیده بود.

سر جان چیلکوت مسئول کمیته حقیقت یاب گفت : گروه کارشناسان تحت نظارت او امیدوارند بتوانند از عراق بازدید کنند تا "خود نتیجه دخالت انگلیس [در این جنگ] را ببینند" و بعد گزارش نهایی خود را منتشر کنند.
نظرات کاربران