نسیم فردوس در جوهره العاصمه

معاونت فرهنگی هتل جوهره العاصمه مدینه نشریه نسیم فردوس را روزانه منتشر می کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی لبیک درمدینه این نشریه در دو صفحه به صورت رنگی برای دانشجویان چاپ می شود.

نخستین شماره نسیم فردوس روز شنبه دوم مرداد منتشر شد. موضوعاتی از جمله مدینه شناسی / احادیث پیامبر اکرم (ص) / پاسخ به شبهات دینی دانشجویان و گزیده ای از بیانات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره فضایل حج در این نشریه به چاپ رسید.
نظرات کاربران