بر اساس یک نظرسنجی: زائران ایرانی نیاز به یک مشاور خانواده را احساس می کنند

یک نظر سنجی نشان می دهد که زائران نیاز به یک مشاور خانواده را در هر دوره از اعزام کاروانها در حج احساس می کنند.

بر اساس نظر سنجي كه از سوي خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از سه كاروان شهر كرد، نور مازندران و خراسان رضوي صورت گرفت افراد شركت كننده در اين نظر سنجي بر لزوم مشاوره هاي خانواده براي زائران در هنگام عمره و حج تاكيد دارند.

در نظرسنجي كه از 101 نفر از كاروان هاي اين سه شهر صورت گرفت شركت كنندگان عقيده دارند كه برگزاري جلسات مشاوره از سوي روانشناسان حاذق كشورمان مي تواند بروز برخي از تنش ها در ايام حج تمتع و عمره را به حداقل برساند.

بيش از 86 نفر از نظر دهندگان عقيده داشتند كه بسياري از اختلافات بين خانواده ها بخصوص بين زنان و همسرانشان در ايام عمره ناشي از اختلافات مرسوم بين دو جنس در امور مربوط به خريد و غيره است كه مي تواند با مشاوره و مشورت با روانكاو حل و فصل شود و شيريني و حلاوت اين زيارت را به كام زائران تلخ نكند.

همچنين اكثريت مردان شركت كننده در اين نظرسنجي معتقدند كه روحانيون كاروان ها هم مي توانند با مسلح شدن به علوم روز و برخي مطالعات روانشناسي در مواقعي كه دسترسي به متخصصين امر وجود ندارد راهنمايي هاي لازم را براي زائران ارائه كنند.

تنها در اين بين 10 درصد عقيده داشتند كه نياز به يك روانشناس در عمره به واسطه كوتاه بودن اين دوره احساس نمي شود و اين در حالي است كه همين تعداد هم بر اين باورند كه برخي از اختلافات خانوادگي بخصوص در دوره عمره مشكلاتي را براي خانواده ها بوجود مي آورد.

درخواست براي برگزاري كلاس هاي مشاور خانواده پيش از اعزام از ديگر موارد مطرح و درخواست هاي زائران در اين نظرسنجي بوده است.
نظرات کاربران