فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت

فراخوان طرحهای تولیدی حج و زیارت

تولید حج و زیارت صدا و سیما به منظور استفاده از نظرات و توانمندیهای موجود از کلیه برنامه سازان محترم دعوت می نماید تا طرحها و ایده های خود پیرامون برنامه سازی عمره مفرده را در قالب های مستند، داستانی، انیمیشن و ... ارائه دهند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، توليد حج و زيارت صدا و سيما به منظور استفاده از نظرات و توانمنديهاي موجود از کليه برنامه سازان محترم تهرا ن و مراکز استانها دعوت مي نمايد تا طرحها و ايده هاي خود پيرامون برنامه سازي عمره مفرده را در قالب هاي مستند، داستاني، انيميشن و ... با اولويتهاي موضوعي ذيل :

1- تأکيد بر تبيين اسرار و فلسفه تشريع عمره مفرده
2- معرفي نقش عوامل فرهگي و اجرايي کاروانها
3- حج و نماز
4- حج و قرآن
5- حج و ولايت
6- حج و انتظار
7- حج و توحيد
8- تبيين آسيب ها و آفات سفر عمره همچون تفاخر، افراط در خريد، عدم توجه به ابعاد معنوي سفر عمره و ...

حداکثر تا تاريخ 15/12/87 به توليد حج و زيارت واقع در طبقه – B2 ساختمان مرکز همايشها ارسال نمايند. بديهي است پس از تصويب طرحها در شوراي طرح و برنامه حج و زيارت، نسبت به اعزام برنامه سازان مورد نظر به کشور عربستان اقدام لازم صورت مي پذيرد.
نظرات کاربران