تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان

تصاویری از تشییع جنازه شهدا نمازگزار پاکستان

گزارش تصویری: صدها تن از شیعیان پاکستانی با برپایی تظاهرات به هنگام تشییع جنازه شهدای حسینیه دیره غازی خان، اعتراض خود را به کشتار شیعیان مظلوم پاکستان اعلام کردند.

 
 
 
 
 
 
 
منبع:
جهان شیعه
 
نظرات کاربران