بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران

بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران

بهره برداری از فاز اول فرودگاه جده جهت خدمت رسانی به زائران...

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، شورای ملی هواپیمایی عربستان روز چهارشنبه برنامه های مرتبط با بهره برداری از

فاز اول فرودگاه جده را ارائه می کند. این فرودگاه که قرار است سال 2012 افتتاح شود، به منظور خدمت رسانی به

زائران خانه خدا طراحی شده است و بر این اساس این فرودگاه گنجایش جابه جایی 30 میلیون مسافر را خواهد

داشت.
نظرات کاربران