ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد

ارکستر ملی در مدح پیامبر (ص) همنوازی کرد

نخستین اجرای ارکستر موسیقی ملی در سال جدید به رهبری فرهاد فخرالدینی پس از سه شب اجرا به پایان رسید.

 به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی حج، کنسرت ارکستر ملی با تمی مذهبی با اجرای قطعاتی در مدح حضرت محمد (ص) و بخشی از موسیقی مجموعه تلویزیونی امام علی(ع) در دو بخش برگزار شد.  

سوئیت سمفونی "آفرینش" در چهار قسمت "خورشید، ماه ،آتش"،خاک "،"رویش" و "کمال " به رهبری فرهاد فخرالدینی به روی صحنه رفت و پس از آن "قطعه لولاک" به رهبری و آهنگسازی مازیار حیدری در سه بخش "عام الفیل"،"بعثت " و "لولاک" اجرا شد ؛بخش پایانی از قسمت اول اجرای ارکسترملی به قطعه "معراج" به آهنگسازی علی اکبر قربانی به رهبری فرهاد فخرالدینی اختصاص داشت.

پس از پایان قسمت اول مازیار حیدری در خصوص قطعه "لولاک " و تقسیم بندی آن گفت : ایده اصلی بخش عام الفیل بر اساس آیاتی از سوره مبارکه فیل شکل گرفت ایده اولیه برای گسترش برگرفته از ریتم کلماتی چون "عام الفیل" ،"اصحاب الفیل" و "سجیل" هستند

وی درادامه افزود : در بخش دوم از این قطعه با اشاره به مقاطع زمانی بعثت پیامبر ، با مقدمه 14 میزانی به ساده زیستی پیامبر پرداخته ام و در ادامه ،ورود ضربات طبل بزرگ و ذکر نام مبارک "الله" به راز و نیازهای قلبی آن حضرت با خدا اشاره دارد و پس از فراز و فرودهای بسیار با بیان کلمه "یا نبی" مبعوث شدن پیامبر و خطاب کائنات به آن حضرت به گوش می رسد و در بخش پایانی از این قطعه به ستایش پیامبراختصاص دارد.

قطعه پایانی از قسمت اول اجرای ارکستر ملی به قطعه "معراج " با شعری از شیخ بهایی ،آهنگسازی علی اکبر قربانی و آواز علی مینو سپهر اختصاص داشت؛ تم اصلی این قطعه از دستگاه چهارگاه موسیقی ایرانی و فواصل موسیقی غربی گرفته شده که نگاه ایرانی به سرزمین پیامبر را نشان می دهد که با همراهی سازهای بادی برنجی ادامه می یابد .

قسمت دوم از اجرای ارکستر موسیقی ملی پس از استراحت کوتاهی آغاز شد در این بخش قطعه "محمد (ص) آخرین مرسل" با اشعار"بهادر یگانه " و" سلمان ساوجی " به رهبری و آهنگسازی شهرام توکلی وهمراهی گروه کراجراشد .

قطعه "همای رحمت" با شعری از محمدحسین شهریاروگزیده ای از موسیقی سریال امام علی آخرین قطعه از نخستین اجرای گروه ارکستر ملی در سال جدید بود.  .
نظرات کاربران