بررسی مسایل فرهنگی زائران حرم شریف نبوی

مسایل فرهنگی زائران عمره گزار ایرانی و نیز خدماتی که باید به آنها ارایه شود و کیفیت این خدمات ، در جلسه مدیران و مسئولین فرهنگی هتل های در اجاره ایران در شهر مدینه منوره و مسئولین امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره بررسی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج به مدينه منوره، دراين جلسه مديران و مسئولين فرهنگي هتل ها هر يك گزارشي از فعاليت هاي خود بويژه در خصوص چگونگي برگزاري ايام فاطميه سالروز شهادت دخت گرامي رسول الله الاعظم (ص) حضرت صديقه طاهره (س) و ادامه آن ، ارايه كردند. دراين جلسه براهميت كيفيت برنامه ها از سوي مسئولين امور فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در مدينه منوره تاكيد شد. در جلسه همچنين درمورد برگزاري مسابقه هاي فرهنگي و ديني تبادل نظر و جوايز در نظر گرفته شده براي زائراني كه در اين مسابقه ها شركت مي كنند ، به مديران و مسئولين فرهنگي هتل ها تحويل گرديد. اين جوايز جنبه معنوي دارد و بيشتر يادگاري از مدينه منوره خواهدبود. در سطج هتل هاي تحت اجاره ايران براي كودكان و نوجواناني هم كه همراه با خانواده مشرف مي شوند ، مسابقه هاي فرهنگي و مذهبي برگزار مي شود كه جوايز خاصي نيز به منتخبين اين نوع مسابقه ها داده مي شود. درجلسه مذكور همچنين در مورد نحوه برگزاري پرشكوه تر مراسم ومجالس عمومي در هتل ها گفت و گو و تبادل نظر شد.  
مطالب مرتبط

نظرات کاربران