87 اتوبوس در مکه مکرمه برای حمل و نقل صلواتی زائران

87 اتوبوس کولردار و تمیز در مکه مکرمه جمل و نقل صلواتی زائران را انجام می دهند.

به گزارش حبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج به مكه مكرمه ، با توجه به دوري هتل هاي مكه مكرمه به مسجد الحرام، ستاد عمليات عمره هرساله تعدادي اتوبوس را براي جمل و نقل شبانه روزي زائران بيت الله الحرام اختصاص مي دهد. در ابتدا و انتهاي هر 10 خطي كه در مكه مكرمه فعال هستند و در 10 مسير مختلف زائران به خانه و از آنجا به هتل هاي محل اقامتشان بازمي گردانند، افرادي از ستاد عمليات عمره و تعدادي نيز از عوامل ثابت هتل ها براي راهنمايي زائران حاضر هستند كه كاورهاي سبزرنگ به تن دارند. دو ايستگاه براي زائران در اطراف مسجد الحرام در نظر گرفته شده است، كه يكي به نام غزه 8 مسير را پوشش مي دهد و يكي به نام مقبره البنات دو مسير را پوشش مي دهد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران