پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام

پاسخ مراجع تقلید درباره چگونگی طواف و نماز طواف در سازه های جدید مسجدالحرام

مراجع عظام تقلید نظر خود را درباره طواف و نماز طواف در سازه فلزی اطراف کعبه اعلام کردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، پژوهشكده حج و زيارت با استفتاء از مراجع عظام نظر آنها را درباره طواف و نماز طواف در سازه فلزي اطراف كعبه جويا شده است. متن اين پرسش و پاسخ مراجع عظام به شرح زير است: با توجه به اينكه عمليات تخريب قسمتي از مسجدالحرام و توسعه مطاف در حال انجام مي‌باشد و حدود ۳ سال به طول خواهد انجاميد، لذا براي انجام طواف در اطراف كعبه سازه اي موقت در دو طبقه احداث شده است كه طبقه اول آن با ارتفاعي درحدود نيمه ارتفاع كعبه و طبقه دوم آن بيش از ۱۳ متر (هم سطح با كعبه يا كمي بالاتر از آن) است و نماز طواف اين افراد نيز پشت مقام در طبقات احداثي جديد خوانده مي‌شود. به نظر حضرتعالي طواف و نماز طواف افراد سالم و ناتوان بر روي سازه ياد شده چه حكمي دارد؟ آيت الله جوادي آملي دامت بركاته: طواف و نماز طواف افراد توانا و ناتوان بر روي سازه ياد شده صحيح است هر چند در سطح زمين افضل است. آيت الله خامنه اي دامت بركاته: در فرض سوال طواف در طبقه اول صحيح است ولي در طبقه دوم محل اشكال است و براي افراد ناتوان كه ناچار از طواف در طبقه دوم مي‌باشند احتياط اين است كه علاوه بر آن نايب بگيرند. آيت الله سبحاني دامت بركاته: ۱- اگر جايگاه جديد بر پايين‌تر از سقف كعبه قرار گيرد مسلما طواف مجزي خواهد بود و در اين قسمت فرقي ميان معذور و غير معذور نيست. ۲- اگر جايگاه جديد بالاتر از سقف كعبه اما پايين‌تر از ديوار پشت بام كعبه باشد، در اين صورت كساني كه معذورند و امكان طواف در كف مسجد يا طبقه دوم ندارند براي آن‌ها مجزي است، بلكه مي‌توان گفت براي مطلق زائران حتي افراد مختار نيز كافي است، زيرا عرفا ميگويند طاف بالبيت. ۳- جايگاهي كه در فضاي بالاتر از] ديوار[ پشت بام كعبه باشد مسلما براي مختار كافي نيست، ولي كساني كه نميتوانند از سه راه پيشين بهره بگيرند طبق قاعده ميسور كافي خواهد بود. آيت الله سيستاني دامت بركاته: اگر سازه جديد از ديوار بام كعبه معظم كوتاه‌تر است هر چند از سطح بام كوتاه‌تر نيست طواف بر آن جايز است و در مورد نماز طواف به تفضيل ياد شده در رساله مناسك عمل شود. آيت الله شبيري زنجاني دامت بركاته: طواف بر روي طبقه دوم كفايت نمي‌كند. آيت الله صافي گلپايگاني دامت بركاته: به طور كلي چنانچه طواف در سازه جديد هم سطح يا بالاتر از ديوار كعبه معظمه باشد، طواف صحيح نيست و نايب بايد از طرف معذور در طبقه هم كف مسجد طواف را انجام دهد و نماز هم در طبقه هم كف پشت مقام خوانده شود. والله العالم آيت الله مكارم شيرازي دامت بركاته: طواف در طبقه اول سازه موقت اشكالي ندارد ولي در طبقه دوم هر گاه ثابت شود بالاتر از بام كعبه است جايز نيست مگر در ضرورت؛ و نماز در طبقه اول پشت مقام اشكالي ندارد و در طبقه دوم سازه جز در مقام ضرورت جايز نيست. آيت الله موسوي اردبيلي دامت بركاته: طواف افراد حتي سالم بر سازه طبقه اول و دوم به شرط اتصال به مطوفين در صحن مسجدالحرام در تمام دور‌ها صحيح است. ولي نماز طواف را احتياطا بايد در صحن مسجد پشت مقام بجا آورند. آيت الله نوري همداني دامت بركاته: طواف فقط در طبقه همكف جايز است و در طبقات ديگر جايز نيست. يادآوري شوراي استفتاء بعثه مقام معظم رهبري در مدينه منوره: اين استفتاء بر اساس طرح اوليه سعودي كه بنا بود اين سازه در دو طبقه ساخته شود، صورت گرفته است. اما اكنون فقط طبقه دوم ساخته شده است و طبقه اول آن احداث نشده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران