در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا  تصاوير
در آستانه ماه ربيع الاول؛

بازگشت پرچم سرخ بر فراز گنبد سيدالشهدا تصاوير

همزمان با آخرين روز ماه صفر و در آستانه ورود به ماه ربيع الاول، پرچم سرخ مزين به نام اباعبدالله جايگزين پرچم مشكي رنگ ايام عزاداري محرم و صفر شد.
نظرات کاربران