تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا

تصاوير شما حضور اروپايي ها در كربلا


همزمان با اربعين حسيني، زائراني از برخي كشورهاي اروپايي جهت شركت در اين همايش عظيم به كربلاي معلي سفر كردند.

عكس: كمال الدين شاهرخ


| شناسه مطلب: 42588
كربلا اربعينمطالب مرتبط

نظرات کاربران