آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس

آخرین گروه از زائران ایرانی در مسجد شجره احرام بستند عکس

آخرین گروه از زائران ایرانی شب گذشته با احرام در مجسد شجره راهی مکه مکرمه شدند. هم اکنون تمامی زائران ایرانی در مکه مکرمه اسکان دارند.

image_201210182321101561.jpg| شناسه مطلب: 5نظرات کاربران