بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف
بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف

بازدید دکتر حداد عادل از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب نجف

دکتر غلامعلی حداد عادل ضمن بازدید از غرفه آستان قدس رضوی در هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب نجف، فعالیت های این نهاد در حوزه کتاب و انتشارات را شایسته تقدیر دانست.

به گزار ش پايگاه اطلاع رساني حج، رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي كه همراه با جمعي از دانشجويان و پژوهشگران عراقي در غرفه آستان قدس رضوي حاضر شده بود، افزود: مشاركت آستان قدس در فعاليت هاي فرهنگي جهان اسلامي اقدامي بسيار ارزنده و شايسته است. وي هم چنين به فعاليت هاي آستان قدس رضوي در حوزه كتاب و انتشارات اشاره كرد و اظهار كرد: مجموعه اقداماتي كه توسط اين نهاد در حوزه كتاب انجام مي شود، اقدامات قابل تقديري است. نماينده مجلس شوراي اسلامي كتاب هاي ارائه شده در نمايشگاه بين المللي نجف را نيز مناسب دانست و گفت: در اين بين آثار بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي جايگاه ويژه اي دارد. آقاي حداد عادل در پايان بازديد از غرفه آستان قدس رضوي با نگارش يادداشتي در دفتر يادبود؛ بازديد از غرفه آستان قدس رضوي را براي خود "توفيق" دانست.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران