مشارکت هزارکرمانی در پروژه احداث گنبد حرم امام حسین

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان گفت: هزارکرمانی در پروژه احداث گنبد حرم امام حسین (ع) مشارکت دارند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان كرمان گفت: تاكنون هزار نيرو براي پروژه ترفيع گنبد ، مشاركت در پروژه احداث گنبد و مقاوم سازي و كاهش حجم ستون هاي حرم مطهر امام حسين(ع) و بازسازي اماكن مقدسه عراق ازاستان كرمان به اين كشور اعزام شده اند. مهاجري افزود: اين تيم كار مطالعه پروژه، برآورد نيازها، روش ها، مصالح، نقشه برداري جزء به جزء با محاسبه بسياردقيق را از سال 89 تا 94 انجام داد كه به جهت موفقيت در اين پروژه درخواست شد همين تيم بازسازي را انجام دهد. وي افزود: تخصص اصلي تيم فعلي، ترميم بناهاي قديمي براساس آخرين تكنولوژي روز است. رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان كرمان با اشاره به اينكه مقاومت بتن بكار رفته در حرم حسيني شامل گنبد و ستون ها بسيار بالا است افزود: بتون به كار رفته ضد انفجار است و در هرمرحله مورد آزمايش قرار مي گيرد. مهاجري درادامه همچنين از توسعه فضاي حرم مطهر امام حسين(ع) با لاغرسازي و مقاوم سازي دو ستون خبر داد. وي ادامه داد: سنگ كاري، مقرنس كاري، گچبري و در نهايت آينه كاري اين پروژه رو به اتمام است و بعد از آن ستون هاي سوم و چهارم انجام مي شود. رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان كرمان با بيان اينكه براي ستون اول نه ماه وقت صرف شده است افزود: در ابتدا به برخي موارد اگاهي نداشتيم كه اين روند كار را كند كرده بود. مهاجري با اشاره به اينكه مجموع بناي اوليه حرم مطهر امام حسين(ع) شامل قبه و غيره حدود هزار سال قدمت دارد افزود: بازسازي با تاكيد بر حفظ هويت و اصالت بنا درحال انجام است و بعد از اتمام كار همه ستون ها كتيبه ها را انجام مي دهيم.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران