فیلم سرنوشت نامعلوم مفقودان فوعه و کفریا

گروه‌های تروریستی تکفیری بچه هایی که پس از چند سال از فوعه و کفریا رهایی یافته بودند را به بهانه غذا و شکلات جمع و سپس کشتار کردند!
مطالب مرتبط

نظرات کاربران