گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب؛

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری

رهبر انقلاب اسلامی در رهبر انقلاب اسلامی همواره در مقاطع مختلف انتخاباتی در بیانات‌شان بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده‌اند، از جمله این‌که؛ با « انتخابات مظهر خداباوری، مردم باوری وخودباوری»،«انتخابات مظهر آزادی مردم در انتخاب سرنوشت خود است»، «انتخابات نقطه اساسی وصل افکار مردم به بدنه نظام اجرایی است» و .... به مردم، مسوولان و کاندیداها داشته‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، گزيده‌اي از بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را درباره اهميت انتخابات رياست جمهوري در متن زير بخوانيد. ۱. ايجاد حماسه‌ي سياسي اصل مطلب در مسئله‌ي انتخابات، ايجاد حماسه‌ي سياسي است؛ حضور حماسي مردم در پاي صندوقها است. حماسه يعني چه؟ حماسه يعني آن كار افتخارآفريني كه با شور و هيجان انجام ميگيرد. هر رأيي كه شما به يكي از اين نامزدهاي محترم بدهيد - اين هشت نفر آقايان محترمي كه در صحنه هستند - رأي به جمهوري اسلامي داده‌ايد. رأي به هر نامزدي، رأي به جمهوري اسلامي است؛ رأي اعتماد به نظام و سازوكار انتخابات است. اينكه شما وارد عرصه‌ي انتخابات ميشويد؛ چه آن كسي كه نامزد رياست جمهوري است، چه آن كسي كه انتخاب ميكند - مثل من و شما - نفْس ورود در اين ميدان، به معناي اعتماد به جمهوري اسلامي و اعتماد به سازوكار انتخابات است؛ در درجه‌ي دوم هم، رأي به كسي است كه يا شما، يا آن برادر و خواهر ديگر، يا بنده‌ي حقير تشخيص داده‌ايم كه براي آينده‌ي كشور مفيدتر از ديگران است. ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ ۲. شكل بديعي كه جمهوري اسلامي به دنيا عرضه كرده برگزاري انتخابات در كشور، از افتخارات جمهوري اسلامي است. آن روزي كه در اين كشور صحبت انتخابات شد، از اول مشروطه تا زمان جمهوري اسلامي - قبل از آن كه اين حرفها معنا نداشت - حقيقتاً به معناي واقعي كلمه، يك انتخابات سراسريِ عموميِ پرشورِ واقعي اتفاق نيفتاده بود. حتّي در دوران نهضت ملي هم اگرچه يك انتخابات واقعي بود، اما در حد شأن ملت ايران نبود، كه مردم از ابعاد و اعماق روستاها بيايند پاي صندوقهاي رأي، خودشان بشناسند، خودشان بدانند، خودشان رأي بدهند؛ اين اتفاق فقط در جمهوري اسلامي افتاد و امام بزرگوار ما مبتكر و طراح و مهندس اين بنا بود. ايشان از همان اول كار اصرار كرد كه بايد همه‌پرسي براي تعيين نظام حكومتي در جمهوري اسلامي هرچه سريع‌تر انجام بگيرد. در انقلابهاي دنيا اين كارها بعد از سه سال، چهار سال، پنج سال، گاهي هم بيشتر، اتفاق مي‌افتد؛ اما در جمهوري اسلامي، كمتر از پنجاه روز بعد از پيروزي انقلاب، همه‌پرسي سراسري انجام گرفت و آن جمعيت كثير و عظيم و آن نسبت بالا، آمدند پاي صندوقهاي رأي و رأي دادند. اين كه به چه رأي دادند، مسئله‌ي دوم است؛ مسئله‌ي اول اين است كه مردم با همه‌ي وجود خود نشان دادند كه در صحنه حاضرند و براي اقدام و براي تصميم‌گيري و براي تعيين خطمشيِ آينده آماده‌اند. اين از آنجا خشت اوّلش گذاشته شد، پايه‌گذاري شد و بعد هم ادامه پيدا كرد.۱۳۹۲/۰۲/۱۶ مسئله‌ي حضور مردم و انتخابات در نظام جمهوري اسلامي با اين شكل بديع و تازه‌اي كه در دنيا عرضه ميشود، مسئله‌ي بسيار مهمي است؛ جا دارد درباره‌ي آن بيشتر تأمل شود، حرف زده شود، بحث شود. مسئله، مسئله‌ي مردم‌سالاري ديني است؛ يعني حضور يكپارچه‌ي مردم، رقابت جدي، فعاليت و تلاش حقيقي مردمي، در كنار معيارهاي اسلامي و معيارهاي الهي. اين تركيب شگفت‌آور همان چيزي است كه بشريت محتاج آن است؛ تشنه‌ي آن است. آنچه كه جمهوري اسلامي را به عنوان يك پديده‌ي بديع ممتاز ميكند، همين است كه: حضور مردم و انتساب به معنويات و به حكم الهي و خشوعِ در مقابل پروردگار. اين دو يك حقيقت واحدي را تشكيل داده‌اند. اين بحث كه در نظام اسلامي، جمهوريت مقدم است يا اسلاميت مقدم است، يك بحث بيمعني و انحرافي است. اسلاميت و جمهوريت دو عنصر جدا نيستند كه به يكديگر وصل شده باشند و يك حقيقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلاميت، جمهوريت هست. در دل اتكاء به حكم الهي، تكيه‌ي به مردم و احترام به خواست و رأي مردم هست. جمهوري اسلامي يك حقيقت واحد است كه هديه‌ي انقلاب اسلامي به ملت ايران است. اين، آن چيزي است كه در اين سي سال، امتحان كارآمديِ خود را به بهترين وجهي داده است. آن كساني كه مدعي دموكراسي هستند، بايد پاسخ بدهند كه دموكراسي حقيقي در مجموعه‌ي حكومتهاي آنها چقدر است. آيا اين ميل مردمي، اين جاذبه‌ي ايمانياي كه در دل ملت ايران موج ميزند و آنها را به عنوان يك انجام وظيفه به پاي صندوق رأي ميكشاند، در آنجا كجاست؟ در كجاي اين دموكراسيها اين را ميشود ديد؟ اين شيوه‌ي بديع حكومت، هديه‌ي اسلام به ماست؛ در كنار اين حقيقت، اين را بايد توجه كرد كه ظرفيت جمهوري اسلامي و نظامي كه بر اين پايه استوار است، چه ظرفيت عظيمي است. ۱۳۸۸/۰۵/۱۲۳. نهادينه شدن مردم‌سالاري ديني اين‌كه يك نظام اسلامي -نظامي زير پرچم توحيد و دين- ميتواند مردم‌سالاري را به شكل آشكار و واضح و با زبان گويا در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد، درست عكس تبليغات استكباريِ دنياي ليبرال دمكراسي است. آنها ميخواهند بگويند مردم سالاري منحصر در ماست. نميتوانند اين را تحمل كنند كه يك نظام اسلامي و ديني، با ارزش‌هاي والاي ايمانيِ خود بتواند مردم سالاري را اين‌طور نهادينه كند. در طول بيست‌وپنج سال، حداقل بيست‌وپنج انتخابات در اين كشور برگزار شده است و مردم پاي صندوق‌ها رفته‌اند و گزينه‌ها و خواست خودشان را تحقق بخشيده‌اند و مسؤولان را خودشان انتخاب كرده‌اند. ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ مزه‌ي مردم‌سالاري را مردم در جمهوري اسلامي چشيدند. از آغاز پيروزي انقلاب تا امروز، در همه‌ي مسائل مهم، در همه‌ي مسئوليتهاي اساسي كشور، مردم بودند كه نقش ايفا كردند. يازده بار انتخابات رياست جمهوري، نُه بار انتخابات مجلس شوراي اسلامي، چند بار انتخابات مجلس خبرگان و شوراها؛ يعني در اين سي‌وچهار سال، تقريباً هر سال يك انتخابات انجام گرفته است. مردم احساس ميكنند كه بر سرنوشت خود در مديريت كشور و در برنامه‌هاي كلان كشور، آنها هستند كه تصميم‌گيرند و نظارت ميكنند و عمل ميكنند؛ اين مردم‌سالاري ديني است. ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۴. انتخابات مظهر خداباوري، مردم باوري وخودباوري انتخابات مظهر هر سه باوري است كه در امام وجود داشت و بايد در ما وجود داشته باشد: مظهر خداباوري است، چون تكليف است. وظيفه‌ي ما است، تكليف ما است كه در سرنوشت كشور دخالت كنيم؛ تكتك آحاد ملت اين تكليف را دارند. مظهر مردم‌باوري است، چون انتخابات مظهر اراده‌ي آحاد مردم است؛ مردمند كه مسئولان كشور را به اين وسيله انتخاب ميكنند. و مظهر خودباوري است، چون هر كسي كه رأي در صندوق مي‌اندازد، احساس ميكند كه به سهم خود در سرنوشت كشور دخالت كرده است، به سهم خود تعيين كرده است؛ اين خيلي چيز مهمي است. پس انتخابات هم مظهر خداباوري است، هم مظهر مردم‌باوري است، هم مظهر خودباوري است.۱۳۹۲/۰۳/۱۴ ۵. نظام متّكي به ايمان‌ها و عواطف و علايق مردم است مسأله‌ي انتخابات، مسأله‌ي بسيار مهم و اساسي و تعيين‌كننده‌اي است. اهميت انتخابات از جهات گوناگوني است. يكي از آنها اين است كه نظام ما نظامي است متّكي به ايمانها و عواطف و علايق مردم. اساساً سرِّ شكست‌ناپذيري اين نظام اين است كه به مردم متّكي است. اين چيز مهمّي است. اتّكاي به مردم هم آسان به دست نميآيد و همه جا حاصل نميشود. اگر يك سرِّ الهي در ميان نباشد، توجّه نفوس و دلهاي مردم هم ممكن نيست. شما ملاحظه بفرماييد، خداي متعال به پيغمبرِ با آن عظمت ميفرمايد: «هو الّذي ايّدك بنصره و بالمؤمنين»؛ يعني مؤمنين را در كنار نصرت الهي ميآورد. هيچ بُعدي هم ندارد كه آدم بگويد كه اين «بالمؤمنين»، تفسير جزئي از مفهوم «بنصره» هم هست كه اصلاً نصر الهي به وسيله‌ي مؤمنين تحقّق ميپذيرد. البته در مواردي هم نصرتهاي خارج از مقولات عادي در زمان آن بزرگوار بوده است - مثل ملائكه‌ي مسوّمين و غيرذلك - ليكن عمده‌اش مؤمنين‌اند. بعد هم ميفرمايد: «لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما الّفت بين قلوبهم و لكنّ الله الّف بينهم». يعني اي نبي گرامي ما! اين «بالمؤمنين»ي هم كه ما ميگوييم، خيال نكن كه خودت توانستي آنها را جذب كني؛ نه - اين كار من و ما و كار عوامل مادي و بشري نيست - اين سرّ الهي و سرّ معنوي است. حال آن نكته‌ي باريكتر ز مو اين‌جاست كه همين سرّ الهي و معنوي هم قابل تعريف است. چيزي نيست كه بگوييم عقل شما مردم نميرسد و سه، چهار نفري هستند كه اين چيزها را ميفهمند؛ نخير. اين امر واضحي است. اين سرّ الهي عبارت است از ايمان. وقتي ايمانها در دلهاي مردم ميجوشد و به مرحله‌ي عمل سرازير ميشود، نتيجه اين است كه هر پديده‌اي كه متّكي به ايمان الهي است، تقويت پيدا ميكند. اين‌جا چون نظام، نظام الهي و نظام قرآني است و مردم هم معتقد و متّكي به دين و به هرآنچه كه مربوط به دين است، هستند، قهري است كه چنين نظامي را به راحتي ميشود با اين مردم ادامه داد و اين مردم بدون اين‌كه از كسي طلبكاري كنند؛ بدون اين‌كه منّتي بر سر كسي بگذارند و بدون اين‌كه براي اين همه اخلاصِ خود از كسي جز خدا بهايي بطلبند، وارد ميدان ميشوند. نتيجه اين است كه بزرگترين طرّاحان سياسي و قويترين شبكه‌هاي جاسوسي دنيا بنا ميكنند عليه اين كشور و اين نظام كار كردن؛ اما كارشان بعد از هفده سال به نتيجه نميرسد و ان‌شاءالله دهها هفده سال هم خواهد گذشت، ولي باز به نتيجه نخواهد رسيد. پس ببينيد نقش حضور مردم چقدر زياد است. ۱۳۷۴/۱۱/۱۴ ۶. انتخابات مظهر آزادي مردم در انتخاب سرنوشت خود است آنچه اين روزها در درجه اوّلِ اهميت است و من بايد چند جمله‌اي درباره آن عرض كنم، انتخابات است. انتخابات، مظهر حضور مردم و آزادي ملت ايران در انتخاب سرنوشت خود است. شما وقتي رئيس‌جمهور را انتخاب ميكنيد، يعني تمام سررشته‌هاي اجرايي كشور را در دست كسي ميگذاريد كه منتخب شما و برخاسته از رأي و اراده شماست. اين كار به معناي قدرت مردم در اداره كشور و در دست داشتن سرنوشت كشور به وسيله ملت است؛ اين چيزِ كم و كوچكي نيست؛ اين براي ما همه چيز است. من به شما عرض كنم؛ چيزي كه در اين بيست و پنج سال كشور و ملت ما را در مقابل تهاجم وحشيانه زياده‌خواهان بين‌المللي حفظ كرد، همين بود كه ميديدند ملت، صاحب دولت و مجلس و صاحب مسؤولان است. تا امروز پشتوانه حضور ملي بوده كه هميشه دولتهاي متجاوز و مقتدر جهاني را ترسانده است. اين حضور، مثل سنگري براي كشور ما محسوب شده است؛ اين چيز خيلي مهمّي است. اگر در كشور ما انتخابات و مردم‌سالاري و حضور مردمي و اراده‌هاي جوشان شما مردم در وسط صحنه و ميدان نميبود، بدانيد يك سال هم اين انقلاب دوام نميآورد؛ در مقابلِ يكي از تهاجمهاي سياسي و محاصره‌هاي اقتصادي هم دولتها نميتوانستند ايستادگي كنند؛ آن سنگر اصلي، شما بوديد. انتخابات مظهر حضور مردم است؛ همچنان كه حضور در راهپيمايي بيست‌ودوم بهمن، يكي از مظاهر حضور مردمي است. دشمن و دستگاههاي استكباري از انتخابات شما و از راهپيماييتان در بيست‌ودوم بهمن ميترسند؛ بنابراين از همه نيروي خود استفاده ميكنند شايد بتوانند انتخابات و حضور مردم و رأي آزاد و دخالت مردم در سرنوشت خود را از اين ملت و از اين كشور بگيرند. بيست‌وپنج سال است كه اين تلاش را ميكنند؛ الان هم تلاش ميكنند. ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ انتخابات در كشور ما -ازجمله اين انتخابات- خصوصيّاتي دارد كه من چند خصوصيّت را كه به نظرم مهم مي‌آيد، عرض ميكنم. يكي اين است كه مردم براي شركت در اين انتخابات و در [ديگر] انتخاباتهاي كشور ما آزادي عمل دارند. در بعضي از كشورها اجباري است؛ حتّي در كشورهاي غربي -اروپايي و غير اروپايي- اجبار هست؛ يعني شركت نكردن در انتخابات براي آنها هزينه دارد؛ در كشور ما شركت نكردن در انتخابات هيچ هزينه‌اي ندارد؛ مردم آزادانه شركت ميكنند، با انگيزه شركت ميكنند، با رغبت شركت ميكنند؛ فكري دارند، دنبال فكر حركت ميكنند. اين بسيار با ارزش است. ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۷. انتخابات نقطه اساسي وصل افكار مردم به بدنه نظام اجرايي است آنچه امروز مطرح است و لازم است با شما برادران عزيز وزارت كشور و استانداران و فرمانداران و معاونان سياسي و كاركنان وزارت محترم كشور مطرح بشود، اين است كه انتخابات، با همان جايگاه اساسي خود در نظام جمهوري اسلامي، همواره مورد توجه باشد. انتخابات، آن نقطه‌ي اساسي وصل افكار و آراي مردم به بدنه‌ي نظام اجرايي است. اگر انتخابات - همچنان كه بحمدالله در گذشته همين‌طور بوده است - با حضور مردم، با اراده‌ي مردم، با آزادي كامل مردم و انتخاب آزادانه‌ي آنها انجام بگيرد، و بخصوص اگر ان‌شاءالله در اين انتخاب، حداكثر آگاهي از سوي مردم به كار برود، تا اين‌كه افراد صالح و شايسته و حقيقتاً حايز شأن نمايندگي اين ملت عظيم، به مجلس فرستاده بشوند، نظام اسلامي ميتواند مطمئن باشد كه در جهت آرزوها و هدفهاي خود در حركت است. اين، نقش انتخابات و شأن والاي انتخابات است. ۱۳۷۰/۰۹/۲۷ ۸. انتخابات مؤثرترين وسيله براي تحقق آرمان‌ها انتخابات جلوه‌ي بسيار زيبا و جذاب مشاركت عمومي است؛ مؤثرترين وسيله براي اين است كه هر فردي بتواند آرمان‌ها و خواست‌ها و مطلوبِ خود را در قالب اجرايي قرار دهد و آن را به تحقق نزديك كند. اگر كسي را طبق آرمان‌ها و آرزوهاي خودتان انتخاب كرديد، اين امكان كه آن آرزوها تحقق پيدا كند، به واقعيت نزديك ميشود. كسي كه فكر ميكنيد براي تحقق خواست‌ها و آرزوها و گشودن گره‌هاي مهمي كه براي شما در زندگي مطرح است، مناسب و شايسته است، وقتي او را انتخاب كرديد، در واقع بلندترين قدم را برداشته‌ايد؛ براي اين‌كه اين مشكلات از بين برود. هر خواسته‌يي - چه مادي و چه معنوي - در اين انتخاب و در تعيين مسؤول قوه‌ي اجرايي ميتواند تحقق پيدا كند. ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ ۹. هرچه بكاريم درو مي‌شود نكته بعدي اين است كه آحاد ملت ما بايد بدانند آنچه بكارند، ميدروند. بعضي ممكن است در رأي‌گيري شركت نكنند؛ بعد بگويند چرا فلان كار نشد. شما بايد شركت ميكرديد و آن كسي را كه فكر ميكنيد ميتواند اين كار را انجام دهد و ميپسنديد، انتخاب ميكرديد تا آن‌طور كه ميخواهيد، بشود. نميشود ما در انتخابات شركت نكنيم؛ بعد نتيجه انتخابات احياناً آن‌طور كه ما ميپسنديم، نشود؛ سپس بگوييم چرا نشد! بله، وقتي انسان شركت نكند، همين است. همه بايد شركت كنند؛ اين يك وظيفه است؛ هم وظيفه اسلامي است، هم وظيفه ميهني و ملي است و حفظ عزّت و شوكت كشور به اين وابسته است، هم وظيفه سياسي است - كساني كه فهم و تشخيص سياسي دارند، وظيفه دارند وارد شوند - هم وظيفه اخلاقي است؛ حقوق مردم اقتضاء ميكند كه در اين ميدان وارد شوند. كارهايي كه بايد در اين كشور انجام گيرد، اقتضاء ميكند كه انسان در اين ميدان وارد شود. انتخابات را مغتنم بشماريد و قدر بدانيد و در آن شركت كنيد؛ حادثه بسيار مهمّي است. ۱۳۸۰/۰۲/۲۸ ۱۰. انتخابات اميدهاي تازه‌اي در دل‌ها برمي‌انگيزد امسال، سال تجديد انتخابات رياست جمهوري است؛ اين هم مقطع بسيار مهمي است. هر انتخاباتي براي ملت ما و فضاي عمومي كشور مثل نسيمي است كه فضا را تغيير ميدهد و معطر ميكند؛ هواي تازه‌يي در فضاي كشور به وجود ميآورد و اميدهاي تازه‌يي در دل‌ها برمي‌انگيزد. صحنه‌ي انتخابات -بخصوص انتخابات رياست جمهوري- يكي از جديترين و پُرشورترين و پُرجاذبه‌ترين صحنه‌هاي مشاركت عمومي مردم است. ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ ۱۱. انتخابات؛ خون تازه در پيكر انقلاب و نظام با اين انتخابات، خون تازه‌اي به پيكر انقلاب و كشور و نظام جمهوري اسلامي دميده خواهد شد؛ حركت تازه‌اي براي او پيش خواهد آمد، نشاط تازه‌اي پيدا خواهد كرد؛ همچنان كه همه‌ي انتخابات‌ها همين جور است. انتخابات مظهر حضور مردم است؛ مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود است. البته آفتهائي وجود دارد؛ بايد سعي كنيم اين آفت‌ها پيش نيايد. مردم ما و كشور ما از انتخابات سال ۸۸ بهترين خاطره‌ها و بدترين خاطره‌ها را دارند. بهترين خاطره‌ها حاصل حضور عظيم چهل ميليوني مردم پاي صندوقهاي رأي بود، كه دنيا را خيره كرد؛ بدترين خاطره‌ها مربوط به جرزنيهاي سياسي يك عده آدم نادان، ناباب و بعضاً معاند در قضيه‌ي انتخابات بود. ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ مسئله‌ي انتخابات در طول اين سي و چهار سال براي كشور يك مسئله‌ي تعيين كننده و تجديد حيات دهنده براي مجموعه‌ي حركت كشور ما بوده است. در طول اين سالها، اين سي و چند انتخاباتي كه برگزار شده و مردم در پاي صندوقهاي رأي حاضر شده‌اند، هر باري يك مجموعه‌ي بلائي را از كشور دفع كرده است و هر باري توانسته است يك قوّت جديدي، روح جديدي، در كالبد كشور و ملت و انقلاب بدمد؛ اين دفعه هم از جهاتي، از پاره‌اي از انتخابات گذشته مهمتر است؛ كه حالا يك جهت - همان طور كه اشاره كردند - اين است كه انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها، و در بعضي جاها انتخابات مياندوره‌ايِ بعضي از انتخاباتهاي ديگر، با هم مجتمع شده است. ۱۳۹۲/۰۲/۱۶۱۲. برگزاري انتخابات مايه كند شدن حربه دشمن البته من راجع به انتخابات در سخنراني كرمان و سخنرانيهاي ديگر در همين سفر مفصل صحبت كرده‌ام؛ اما آنچه الان عرض ميكنم، از ديدگاه چالش‌هاي دشمنان با انتخابات است. دشمنان ما ميخواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود. چرا؟ براي اين‌كه بتوانند شاهدي بياورند كه در ايران مردم‌سالاري و دمكراسي نيست. وقتي ما انتخابات برگزار ميكنيم، حربه‌ي آنها كند ميشود. بنابراين اولين خواسته‌هاي آنها برگزار نشدن انتخابات است؛ كمااين‌كه زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم هم تلاش كردند انتخابات را تعطيل كنند؛ اما خدا نگذاشت. آنها خيلي تلاش كردند؛ انواع و اقسام راه‌ها را پيمودند و بعضي از عناصر غافل داخلي را هم به كار گرفتند؛ اما «انهم يكيدون كيدا و اكيد كيدا» خداي متعال مكر آنها را پاسخ داد و جلويش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد. در اين انتخابات هم اولين هدف آنها اين است كه انتخابات برگزار نشود. ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ انتخابات ميتواند براي كشور و ملت ما يك وسيله‌ي مصونيت و يك نمودار اقتدار باشد و ملت و نظام اجرايي كشور را در مقابله‌ي با چالش‌هاي گوناگون جهاني، از گذشته مستحكم‌تر كند. انتخابات ميتواند نظام جمهوري اسلامي را جوان‌تر از آنچه هست، بكند. انتخابات پُرشور از سوي مردم ميتواند روز نويي را براي آنها رقم بزند. انتخابات، هم در صحنه‌ي خارجي و در مقابل چشم بيگانگان، هم در صحنه‌ي داخلي، و هم براي پيشرفت كشور، يكي از مهمترين و اساسيترين رويدادهاست. دشمن ميخواهد انتخابات نباشد. اگر ميتوانستند روي مردم و يا گروه‌هاي سياسي اثر بگذارند، كاري ميكردند كه اصلاً انتخابات برگزار نشود. ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ ۱۳. انتخابات تضمين‌كننده آينده و امنيت كنوني يكي از مسائلي كه براي مردم ما بسيار مهمّ است و از مسائل جاريِ امسال ماست و من بايد روي آن تكيه كنم، مسأله‌ي انتخابات آينده است. انتخابات آينده، مثل همه‌ي انتخابات دوران بيست و پنج سال گذشته، در زمان خود مهمترين مسأله‌ي كشور است. انتخابات اگر به‌صورت مطلوب انجام گيرد، آينده را تضمين و امنيت كنوني را هم تأمين ميكند. انتخابات مطلوب كدام است؟ انتخابات مطلوب انتخاباتي است كه سالم، آزاد و طبق قانون برگزار شود؛ انتخاباتي كه مردم با شور و نشاط در آن شركت كنند؛ انتخاباتي كه به عنوان وظيفه‌ي ديني، همه‌ي مردم خود را موظّف به برگزاري باشكوه آن بدانند. ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ حضور در انتخابات يكي از مستحكم‌ترين وسيله‌هايي است كه اين ملت ميتواند آن را مثل يك زره‌ي پولادين در مقابل خود و در مقابل حمله‌ي دشمنان و سوءنيّت و بد دليِ مستكبران و دخالت‌كنندگان نگه دارد. انتخابات بسيار مهمّ است. آنچه كه بنده در انتخابات از خداي متعال خواسته‌ام و ميدانم كه ملت عزيز ما هم همين را ميخواهد، اين است كه انتخابات پُرشور، سالم، قوي و با حضور ملت انجام گيرد و ان‌شاءالله خداي متعال به ملت ما توفيق دهد كه نمايندگان صالح و توانمند و كارآمدي را به مجلس بفرستد. ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ انتخابات يك حادثه‌ي يكروزه است، ظرف يك روز انجام ميگيرد؛ اما از آن حوادثي است كه تأثير آن، تأثير بلندمدت است. انتخابات رياست جمهوري را شما در ظرف يك روز انجام ميدهيد، اما اولاً كسي را يا كساني را براي مدت چهار سال بر سرنوشت كشور و جريانهاي عمده‌ي كشور حاكم ميكنيد؛ ثانياً دامنه‌ي تأثير آن به همان چهار سال هم محدود نميماند. گاهي اوقات دولتها كارهائي ميكنند كه تأثيرات آن تا سالها باقي ميماند؛ چه كارهاي خوب، چه خداي نكرده كارهاي غير خوب؛ تأثير آن منحصر نميماند به آن چهار سال؛ مثل يك جرياني ادامه پيدا ميكند. پس شما در يك روز يك حركتي ميكنيد، يك انتخابي ميكنيد، يك اقدامي ميكنيد كه تأثير آن در كوتاه‌مدت، در چهار سال، و در بلندمدت، گاهي در چهل سال باقي ميماند؛ اينقدر انتخابات مهم است. ۱۳۹۲/۰۲/۲۵۱۴. هدف‌گذاري دشمن در انتخابات در هر نوبت از انتخابات رياست جمهوري - البته انتخابات ديگر نيز همين‌طور است؛ منتها انتخابات رياست جمهوري مهمتر است - بوقهاي تبليغاتي دشمنان پيشاپيش مشغول سمپاشي و آلوده كردن و زهرآگين نمودن فضا ميشوند تا شايد بتوانند به انتخابات لطمه‌اي بزنند. شما و همه ملت عزيز ايران بدانيد - و ميدانم كه ميدانيد - دشمن چشم دوخته است كه انتخابات رياست جمهوري، انتخابات بيرونقي شود. براي آنها اين مهمّ است. در درجه اوّل، دشمن مايل است كه انتخابات بي رونق شود - البته در درجه دوم ممكن است كسي را بر كسي ترجيح دهند؛ اما آن درجه بعدي است؛ نقطه مقابل آن، براي دلسوزان نظام و شخص اين‌جانب، در درجه اوّل اين مهم است كه انتخابات، انتخابات پُررونق و پُرشوري شود و آحاد عظيم مردم، شركت در انتخابات را وظيفه خودشان بدانند. ۱۳۸۰/۰۲/۱۱ انتخاباتِ امسال اهميت مضاعف دارد. من به شما عرض كنم برادران عزيز! خواهران عزيز! همه‌ي ملت ايران! امروز انتخابات شما - كه حدود يك ماه ديگر انجام خواهد گرفت -به يك موضوع مهم بين‌المللي تبديل شده است؛ اين را بدانيد. دستگاههاي فكري دشمنان - به قول خودشان، اتاقهاي فكر- نشسته‌اند رصد ميكنند مقدمات اين انتخابات را، اين حادثه‌ي بزرگ را؛ دارند نگاه ميكنند؛ نقشه هم دارند، هدف هم دارند. هدف جبهه‌ي دشمنان شما، نقطه‌ي مقابل هدف شما است. شما كه در انتخابات شركت ميكنيد، دنبال يك فرد اصلحي ميگرديد كه بتواند كشورتان را با همين سرعت، بلكه بيش از اين، پيش ببرد؛ هم در عرصه‌ي مادي، هم در عرصه‌ي معنوي. شما دنبال انتخاباتيد، براي اينكه كسي يا كساني، دولتي، رئيس جمهوري بتواند عزت شما را بالا ببرد، استقلال شما را عميق‌تر كند، وضع زندگي شما را بهتر و مرفه‌تر كند، گره‌ها را باز كند، اميد و شور و شوقي در كشور به‌وجود آورد؛ اما دشمن شما درست بعكس، مايل است انتخاباتي انجام بگيرد -حالا كه بنا است انجام بگيرد؛ البته اگر ميتوانستند كاري كنند كه انتخابات انجام نگيرد، آن كار را ميكردند؛ اما حالا كه بالاخره چاره‌اي ندارند و انتخابات انجام خواهد گرفت- كه براي آينده‌ي كشور اين محسّنات را نداشته باشد؛ بلكه كشور را به سمت وابستگي، به سمت ضعف، به سمت عقب‌ماندگي در صحنه‌هاي گوناگون حركت دهد؛ كشور را به عقب بكشاند، به عقب براند؛ آنها هدفشان اين است. پس دو تا هدف در مقابل هم قرار دارد: هدف ملت ايران، هدف جبهه‌ي دشمنان. هدف ملت ايران چگونه تأمين خواهد شد؟ با دو عامل، اين هدف تأمين ميشود: يك عامل اين است كه انتخابات، انتخابات گرم و پرشوري باشد؛ افراد زياد شركت كنند، مردم با شور و شوق شركت كنند، بيايند پاي صندوقها. دوم اينكه اين انتخابات منتهي شود به انتخاب يك انسان شايسته‌ي وارسته‌ي باعزمِ مؤمنِ انقلابيِ با همت جهادي. با اين دو چيز، مقصود ملت ايران حاصل ميشود. مقصود دشمن چگونه حاصل ميشود؟ مقصود دشمن با اين حاصل ميشود كه انتخابات اولاً سرد برگزار شود؛ مردم بيرغبت باشند، عده‌ي كمي شركت كنند، يك عده‌اي بگويند: آقا چرا شركت كنيم؟ فايده‌اش چيست؟ ما نميخواهيم بيائيم. اينها دشمن را خوشحال ميكند. ثانياً نتيجه‌اي كه از صندوقها بيرون ميآيد، نتيجه‌اي باشد كه دولت را، به تبع دولت، ملت را به سمت وابستگي بيشتر، به سمت تبعيت بيشتر، به سمت قرار گرفتن در سياستهاي دشمنان قرار دهد؛ دشمن اين را ميخواهد. ۱۳۹۲/۰۲/۲۵۱۵. انتخابات رياست جمهوري، مظهر آزادي و قدرت انتخاب و رشد ملت ايران است مسأله اصلياي كه امروز در نظر دارم عرض كنم، مسأله انتخابات است كه مسأله بسيار مهمّي است. انتخابات را يك حادثه كوچك نگيريد. همه انتخابهاي كشور همين‌طور است؛ اما انتخاب رياست جمهوري مهمتر است. انتخابات رياست جمهوري، مظهر آزادي و قدرت انتخاب و رشد ملت ايران است. براي يك ملت - مثل بعضي از ملتهايي كه شما ميبينيد با همه باد و بروتي كه دارند - ننگ است كه در انتخابات رياست جمهورياش، سيوپنج درصد يا چهل درصد حائزان شرايط شركت كنند. پيداست كه مردم به نظام سياسيِ خود نه اعتماد دارند، نه اعتنا ميكنند و نه اميد دارند. با بعضي از شهروندان امريكايي، قبل از همين انتخابات اخيرشان مصاحبه كرده بودند و گفته بودند به چه كسي رأي ميدهيد؟ گفته بودند چه فايده، چه فرقي ميكند؛ به هيچ كس! همين‌طور هم شد؛ عملاً سيوچند درصد شركت كردند. در ايران اسلامي، هفتاد درصد، هفتادوپنج درصد، هشتاد درصد واجدان شرايط شركت كردند. اين خيلي افتخار است؛ اين نشان‌دهنده آن است كه اين ملت روي پاي خودش ايستاده و به مسائل خودش نگاه ميكند و ميخواهد در اين مسأله تصميم بگيرد. ۱۳۸۰/۰۲/۲۸ ۱۶. نقش و جايگاه رئيس جمهور در كشور رئيس جمهور در كشور ما نقش بسيار مهمي دارد؛ تبليغات بيگانه ميخواهد عكس اين را نشان دهد. آنها دشمنانه حرف ميزنند. رئيس جمهور يكي از مؤثرترين، و در دستگاه اجرايي مؤثرترين عنصر براي حل مسائل كشور است. در ميان مسؤولان كشور، هيچ مسؤولي به قدر رئيس جمهور در قانون اساسي ما امكانات و تواناييها و عرصه‌ي عظيم خدمتگزاري ندارد. بودجه‌ي كشور و همه‌ي مسؤولان طراز اول اجرايي كشور در اختيار اوست؛ اوست كه ميتواند كشور را آباد كند و از لحاظ علمي و صنعتي و مسائل انساني و يا از لحاظ امنيت، كشور را به پيش ببرد؛ كفايت و تواناييهاي اوست كه ميتواند زندگي را در كام مردم شيرين كند. آنچه مورد نياز ملت و كشور است، رئيس‌جمهورِ كارآمد و باكفايت است. مسؤوليت‌هاي حساس و تاريخيِ امروز بر دوش رئيس قوه‌ي مجريه‌ي ماست. قانون همه چيز را در اختيار رئيس قوه‌ي مجريه قرار داده است. ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ در قانون اساسي ما، رئيس‌جمهور مقام والايي است. در قانون اساسي، هم وظايف سنگيني بر دوش رئيس‌جمهور گذاشته شده - كه در اصول مختلف آن مطرح گرديده است - هم اختيارات و امكانات زيادي در اختيار رئيس‌جمهور است. در مجموعه نظامِ قانون اساسي ما، اين اختيارت و امكانات و وظايف، منحصر به فرد است. رئيس‌جمهور اختيارات فراواني دارد: قوّه مجريّه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي گوناگون در اختيار اوست. ۱۳۸۰/۰۲/۲۸ رئيس جمهور جايگاه بسيار والايي دارد؛ توانايي و اختيارات فراواني از لحاظ قانوني متوجه رئيس جمهوري است؛ بودجه ي كشور در اختيار رئيس جمهور است؛ مديران كشور در سطوح مختلف در اختيار رئيس جمهور هستند؛ بنابراين تعيين رئيس جمهور، يعني تعيين مديري كه بتواند ثروت عظيم مردم را كه در بودجه و امكانات و مديريت هاي كشور متبلور است، به نحوي در سرتاسر آفاق اين ملت گسترش دهد تا نيازهاي مردم با اين ثروت عظيم برآورده شود. ملت و كشور ما بر اثر تلاش دولتهاي چند سال گذشته، ثروت متراكمي از امكانات به دست آورده است. مديريت هاي آينده بايد بتوانند اين ثروت را افزايش دهند و آن را در زندگي مردم بگسترانند و با فساد به معناي واقعي كلمه مبارزه كنند. ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ رئيس جمهور در كشور ما و طبق قانون اساسي ما، امكانات فوق‌العاده زيادي در اختيار دارد. رئيس جمهور امكاناتش در قانون اساسي، امكانات وسيعي است؛ رئيس جمهور بودجه‌ي كشور را در اختيار دارد، همه‌ي اركان اجرائي كشور را در اختيار دارد، ترتيب اجراي قوانين را در اختيار دارد، توانائي استفاده از همه‌ي افراد صاحبنظر را در سراسر كشور در اختيار دارد؛ رئيس جمهور در همه‌ي مسائل گوناگون دستش باز است. تنها محدوديتي كه براي رئيس جمهور در كشور ما وجود دارد، محدوديت قانون است؛ قانون فقط به او محدوديت ميدهد، كه اين هم محدوديت نيست؛ قانون، هدايت‌كننده است؛ محدودكننده نيست. قانون، راه را نشان ميدهد كه چگونه حركت كنيم.۱۳۹۲/۰۳/۱۴ ۱۷. انتخابات عيد كشور است انتخابات هم عيد بزرگي است براي كشور. ما درباره‌ي انتخابات خيلي حرف زديم؛ نه اين انتخابات هفته‌ي آينده، در كلّ انتخاباتها در سراسر كشور، در طول زمان آنچه لازم است عرض كرده‌ايم، باز هم عرض خواهيم كرد و باز هم خواهيم گفت. بنده از گفتن حقيقت خسته و ملول نخواهم شد و ميگويم براي مردم آنچه لازم است ان‌شاءالله. ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۸. در ايران انتخابات يك روز از موعد مقرّر خودش عقب نيفتاده است مسئله‌ي انتخابات براي كشور، مسئله‌ي بسيار مهمّي است. انتخابات، مظهر كامل حضور و انتخاب مردم است. مردم با حضور خودشان در صحنه‌ي انتخابات -چه در انتخابات رياست جمهوري، چه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، چه در انتخابات مجلس خبرگان- مردم‌سالاري واقعي را در اين كشور شكل ميدهند؛ اين خيلي مهم است. ما اين را در طول اين ۳۶ سال، ۳۷ سالي كه از اوّل انقلاب گذشته است، نگذاشتيم تعطيل بشود يا تأخير بيفتد. در كشورهاي گوناگون وقتي جنگ ميشود يا يك حادثه‌اي اتّفاق مي‌افتد، انتخابات را عقب مي‌اندازند، [امّا] در ايران انتخابات يك روز از موعد مقرّر خودش عقب نيفتاده است؛ در هيچ برهه‌اي از برهه‌ها. تهران بمباران ميشد، شهرهاي خوزستان و ايلام و كرمانشاه و بقيّه‌ي جاها بمباران ميشد، درعين‌حال انتخابات در موعد معيّن انجام ميگرفت. در اقصي‌نقاط كشور همين‌جور بود؛ در روستاها و [حتّي] در جاهايي كه رفت‌وآمد سخت است. انتخابات در اين كشور تعطيل نشده است. بعضي ميخواستند تعطيل كنند انتخابات را -در بعضي از دوره‌ها برخي از آدمهاي سياست‌باز و سياست‌زده سعي‌شان اين بود كه انتخابات را تعطيل كنند يا عقب بيندازند- [امّا] به توفيق الهي جلوي اينها گرفته شد و انتخابات در موعد معيّن انجام گرفت. اين اهمّيّت انتخابات است. خب، به همين دليل هم هست كه بحمدالله انتخابات ما مظهر مردم‌سالاري است. ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ۱۹. انتخابات جزو دين و شريعت اسلامي است در بناي آن نظم مدني و سياسي دو نكته‌ي اساسي وجود دارد كه اين دو نكته به هم پيوند خورده است؛ به يك معنا دو روي يك حقيقت است: يكي عبارت است از سپردن كار كشور به مردم از طريق مردم‌سالاري و از طريق انتخابات، و دوم اينكه اين حركت - كه خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشي از حركت مردم‌سالاري و سپردن كار به مردم است - بايد در چهارچوب شريعت اسلامي باشد. اين، دو بخش است، يا با يك نگاه، دو بُعد از يك حقيقت است. افرادي گمان نكنند كه امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي كرد با تفكر اسلامي و شريعت اسلامي؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالاري و تكيه‌ي به آراء مردم، جزو دين نميبود و از شريعت اسلامي استفاده نميشد، امام هيچ تقيدي نداشت؛ آن آدم صريح و قاطع، مطلب را بيان ميكرد. اين جزو دين است، لذا شريعت اسلامي چهارچوب است؛ در همه‌ي قانونگذاري‌ها و اجراها و عزل‌ونصب‌ها و رفتارهاي عمومي كه تابع اين نظم سياسي و مدني است، بايد شريعت اسلامي رعايت بشود. و گردش كار در اين نظام به‌وسيله‌ي مردم‌سالاري است؛ يعني آحاد مردم نماينده‌ي مجلس را انتخاب ميكنند، رئيس‌جمهور را انتخاب ميكنند، وزرا را با واسطه انتخاب ميكنند، خبرگان را انتخاب ميكنند، رهبري را با واسطه انتخاب ميكنند؛ كار، دست مردم است؛ اين، پايه‌ي اصلي حركت امام بزرگوار است. ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ ۲۰. نمايش اعتماد مردم به نظام اسلامي با حضور در انتخابات انتخاباتِ امسال، انتخابات بسيار پُرمعنا و مهمّي بود. بااينكه اين‌همه عليه اين انتخابات تلاش شده بود، فعّاليّت شده بود، براي اينكه انتخابات را زير سؤال ببرند، از ارزش انتخابات بكاهند، يك جمعيّت ۳۴ ميليوني در اين دو انتخابات شركت كردند؛ يعني در واقع، قريب هفتاد ميليون برگه‌ي رأي از سوي مردم ايران، داخل صندوقها انداخته شد. اين خيلي با ارزش است، اين خيلي بااهمّيّت است؛ مردم حقيقتاً خوش درخشيدند. ۶۲ درصد، در نسبت جمعيّتي كه ميتوانند رأي بدهند، درصد بالايي است [اگر] مقايسه بشود با بيشتر كشورها؛ نه با بعضي از كشورها [بلكه] با بيشتر كشورها. آن‌طور كه به من گزارش داده‌اند، در آمريكا در اين ده سال اخير هيچ‌وقت آمار شركت مردم در انتخاباتهاي گوناگون، چه انتخابات كنگره و چه انتخابات رياست جمهوري، به چهل درصد نرسيد. اين حضور مردمي، خيلي معنادار است؛ مردم به‌معناي واقعي كلمه اعتماد خودشان را به نظام اسلامي نشان دادند و عملًا ثابت كردند. اين يكي از نقاط مهم بود. خب، البتّه در همه‌ي انتخاباتها بعضي رأي مي‌آورند، بعضي رأي نمي‌آورند؛ علل گوناگوني هم دارد. ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ نفْس انتخابات خيلي اهمّيّت دارد؛ اين نعمت بزرگي است. انتخابات واقعاً نعمت بزرگي است. اين هم از بركات نگاه روشن و عميق امام بزرگوار ما بود. كساني در همان زمان بودند كه معتقد بودند [وقتي‌] حكومت اسلامي است، انتخابات لزومي ندارد؛ امام فرمود نه، انتخابات بايد باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصميم بگيرند، مردم انتخاب كنند و آنچه مردم ميخواهند بشود. نتيجه‌ي اين سياست، اين شد كه مردم در كنار انقلاب و در وسط ميدان باقي ماندند و تا امروز بحمدالله باقي مانده‌اند؛ چون خود مردمند كه دارند انتخاب ميكنند، خود مردمند كه دارند تصميم ميگيرند. انتخابات نعمت بزرگي است. ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۲۱. رقابتي بودن انتخابات و حضور جناحهاي مختلف نكته‌اي كه در اغلب انتخاباتهاي ما بوده است، رقابتي بودن انتخابات بود. سعي شد كه گفته شود انتخابات رقابتي نيست لكن خلاف واقع بود و انتخابات رقابتي بود؛ با عَلَمهاي گوناگون، با نامهاي گوناگون، با شعارهاي گوناگون، جناحهاي مختلف، افراد مختلف شركت كردند و حرف خودشان را زدند؛ صداوسيما در اختيار نامزدهاي خبرگان قرار گرفت؛ نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي در شهرها تبليغات كردند و آنچه توانستند كار كردند. بنابراين انتخابات كاملاً رقابتي بود و آنچه به دست آمده است محصول يك رقابت كامل است. ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۲۲. برنده انتخابات ملت ايران است در مورد انتخابات توجّه كنيم كه انتخابات يك رقابت است، يك مسابقه‌ي ملّي است بين آحاد كشور؛ اگر اين مسابقه خوب و سالم و قوي برگزار شد، در بين اين تيمهاي مختلف هر تيمي ببرد، افتخارش مال فدراسيون خواهد بود. اين‌جوري است ديگر. وقتي تيمهاي ورزشي خوب بازي كنند، چه تيم الف، چه تيم ب، چه تيم پ اگر برد، فدراسيون از بازي قوي و سالم اينها به خود ميبالد. انتخابات هم همين‌جور است؛ اگر ملّت ايران، خوب، قوي، جازم و عازم وارد ميدان بشود و صندوقهاي رأي را از رأي خود و عزم خود پُر كند، ايران خواهد باليد، جمهوري اسلامي خواهد باليد و افتخار خواهد كرد؛ حالا هر كه ببرد، هر كه ببازد. در واقع بُرد و باختي براي ملّت وجود ندارد؛ ملّت در هر صورت برنده است. اين نكته‌ي اساسي در باب انتخابات است. ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۲۳. انتخابات شما را از جبهه دشمن غافل نكند توصيه‌ي من به مسئولين محترم كشور اين است كه اين جنجالهاي روزنامه‌ايِ مربوط به انتخابات، سر اينها را گرم نكند، مشغول نكند؛ به فكر اقتصاد باشيد... آن‌وقت مسئله‌اي مثل مسئله‌ي انتخابات وقتي پيش مي‌آيد، همه‌ي حواسها را پرت كند، همه [به آن] بپردازند؛ خب نه، اين مسئله مسئله‌ي گذرا است؛ كساني كه بايد فكر كنند دارند فكر ميكنند، كساني كه بايد عمل كنند دارند عمل ميكنند؛ مسئولين كشور ذهنشان را به اين چيزها مشغول نكنند. اين چيزي است كه من، هم به مردم عزيزمان عرض ميكنم، هم به مسئولين محترم عرض ميكنم: همه‌ي سياستهاي ما، همه‌ي رفتارهاي ما بايد با توجّه به وجود يك جبهه‌ي دشمنِ وسيع باشد؛ بايد همه‌ي توجّه ما به اين باشد. هيچ انساني را، هيچ مجموعه‌اي را مردم ستايش نميكنند وقتي‌كه از وجود دشمن غفلت كند؛ تعريف نميكنند كه دل اينها با همه خوش است. خب بله، او لبخند ميزند، شما هم لبخند ميزني امّا مواظب باش كه پشت اين لبخند چيست! دشمني‌ها را نبايد فراموش كرد، دشمنها را نبايستي از ياد برد. ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۲۴. برقراري امنيت و آرامش در كشور در طول زمان برگزاري انتخابات يك نكته‌ي ديگري كه در اين انتخابات بود و غالباً مورد غفلت قرار ميگيرد، اين است كه اين انتخابات، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها با هم بود. انتخابات رياست جمهوري در بسياري از كشورها با درگيري و مخاصمه و دعوا و كتك‌كاري و احياناً خونريزي انجام ميگيرد. انتخابات شوراها در مناطق دوردست، از انتخابات رياست جمهوري هم از اين جهت حساستر است. در فلان روستا، در فلان شهر كوچك، بين دو طايفه، بين بالاي ده و پائين ده، بين گروههاي مختلف در يك روستا يا يك شهر كوچك، امكان درگيري و امكان مخالفت وجود دارد. در اين كشور وسيع، در اين خاك پهناور، در اين ده‌ها هزار شهر و روستا در سراسر كشور، يك حادثه كه نشان‌دهنده‌ي ناامني در اين كشور باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. اين چيز كوچكي است؟ «نعمتان مجهولتان الصّحة و الامان». امنيت براي يك ملت جزو اساسي‌ترين نيازها است. اگر امنيت بود، پيشرفت به وجود مي‌آيد، علم رشد ميكند، اقتصاد شكوفائي پيدا ميكند، سازندگي كشور امكان پيدا ميكند. امنيت به اين گستردگي در اين كشور، خودش را در اين انتخابات نشان داد. هرچه ميخواستند دستگاههاي امنيتي كشورمان با تبليغات بگويند، نميتوانستند اين حقيقت را به اين روشني بيان كنند كه انتخابات بيان كرد. اين انتخابات نشان داد كه بحمدالله در اين كشور، به خاطر همراهي مردم، به خاطر هوشياري مسئولان امور، در بخشهاي مختلف و در سراسر كشور - كشور به اين بزرگي - امنيت خوبي برقرار است. اين هم يك نكته است. ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ يك خصوصيّت ديگري كه مهم و قابل توجّه است و بايد واقعاً خدا را شكر كنيم، امنيّت و آرامش فضاي انتخابات بود؛ حتّي در آنجاهايي كه انگيزه‌هاي اختلاف وجود دارد؛ مثل مواردي كه قوميّتهايي هست، بين دو شهر اختلاف هست، بين دو شهر رقابت هست؛ از اين قبيل در سراسر كشور داريم؛ هيچ‌جا حادثه‌ي تلخي اتّفاق نيفتاد. حالا در شهرهاي بزرگ و امثال اينها كه واضح است، در گوشه‌وكنار كشور هم همين‌جور بود؛ حادثه‌اي كه فضاي انتخابات را تلخ كند و خداي نكرده به جان افراد صدمه‌اي وارد بشود، اتّفاق نيفتاد. امروز محيط اطراف ما را مشاهده كنيد؛ در شرق ما، در غرب ما، در شمال ما، در جنوب ما كشورها دچار ناامني‌اند. نه اينكه [فقط] انتخابات آرام و سالم نميتوانند برگزار كنند؛ زندگي سالم و آرام هم ندارند؛ [فرد] از خانه كه خارج ميشود، نميداند كه به خانه برميگردد يا نه. وضع ناامني در كشورهاي اطراف ما تقريباً اين‌جوري است. در كشور ما بحمدالله انتخاباتي با اين عظمت، با اين شركت وسيع اتّفاق مي‌افتد؛ در تهران مردم از ساعت هشت صبح تا دوي بعد از نيمه‌شب [رأي ميدادند]؛ به من گزارش دادند در بعضي از حوزه‌هاي انتخاباتي در تهران، نه تا دوازده [بلكه] تا دوي بعد از نصف‌شب مردم مي‌آمدند، رأي ميدادند و ميرفتند؛ با كمال آرامش، با كمال امنيّت. اين خيلي چيز مهمّي است؛ اين براي كشور يك موجودي است، يك نعمت بزرگ الهي است براي يك كشور؛ اين را بايد قدر بدانيم. ما از كساني كه اين امنيّت را توانستند تأمين كنند براي ما -از وزارت كشور تا نيروي انتظامي تا سپاه تا بسيج و ديگراني كه تأثير در اين معنا داشتند- حقيقتاً بايستي تشكّر كنيم. ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۲۵. انتخابات واقعاً براي كشور حياتي است انتخابات حياتي است؛ نه اين انتخاباتِ بالخصوص، [بلكه] همه‌ي انتخابات‌هاي كشور، بخصوص انتخابات رياست جمهوري كه از همه مهم‌تر است، در همه‌ي دوره‌ها، واقعاً براي كشور حياتي است؛ هم به لحاظ نفْس انتخابات مهم است -كه اين يك مقوله‌ي مهمّي است؛ خب جمهوري اسلامي است؛ جمهوري، ما جمهوري هستيم؛ مناصب ما و مقامات ما برآمده‌ي از جمهورِ ملّت است، از مردم است؛ اين را بايستي ما با كمال دقّت حفظ كنيم، اين خيلي باارزش است؛ اگر اين [انتخابات] در نظام جمهوري اسلامي وجود نميداشت، امروز از نظامي كه با آن انقلاب به وجود آمد، خبري باقي نبود، اين خيلي مهم است. ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ منبع: ايسنا
مطالب مرتبط

نظرات کاربران