منشور اخلاقی کارگزاران حج و زیارت منتشر شد

سازمان حج و زیارت منشور اخلاقی کارگزاران امور حج و زیارت را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني سازمان حج و زيارت، اين سازمان در جهت تحقق مفاد نظام نامه جامع منابع انساني حوزه كارگزاري حج و زيارت، منشور اخلاقي كارگزاران امور حج و زيارت را كه حاصل تلاش كارشناسان سازمان حج و زيارت ، جمعي از مديران كاروان ها ، استادان دانشگاه ها و مديران دفاتر حج و زيارت استان ها است ، تدوين كرده كه مفاد اين منشور به عنوان يكي از ملاك هاي ارزشيابي عملكرد كارگزاران امور حج و زيارت قرار خواهد گرفت. مقرر است اصول تاكيد شده در اين منشور از سوي مدرسين مجرب در دوره هاي آموزشي كارگزاران حج و زيارت مورد توجه قرار گيرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران