سفر حجّ امام خمینی قدس سره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، همسر حضرت امام خمینی قدس سره در مورد سفر حجّ می گوید: «حضرت امام قدس سره بعد از تولّد دوّمین فرزندشان، در زمان طلبگی و در دوران آیة اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری، به تاریخ 25 شوّال 1351 1312ش، با ماشین از قم به تهران،

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، همسر حضرت امام خميني قدس سره در مورد سفر حجّ مي گويد: «حضرت امام قدس سره بعد از تولّد دوّمين فرزندشان، در زمان طلبگي و در دوران آية اللّه حاج شيخ عبدالكريم حائري، به تاريخ 25 شوّال 1351 = 1312ش، با ماشين از قم به تهران، از تهران به اهواز، از اهواز به عراق و از عراق به لبنان رفتند و از آنجا به وسيله كشتي عازم جدّه شدند. دركشتي با چند تن از تجّار قم به نام هاي آقايان: آقازاده و برادرزاده اش مصطفوي و صادقي آشنا مي شوند. و گويا در مكّه حضرت امام قدس سره خود به تنهايي منزلي اختيار مي كنند و آقايان نامبرده جهت احوالپرسي و نشست هاي دوستانه خدمت ايشان مي رسيده اند. گفتني است كه به هنگام برگشتن از حج، تا لبنان با همان آقايان همراه بوده اند و حضرت امام قدس سره از لبنان به نجف آمده و سپس عازم ايران مي شوند. ورود ايشان به قم، مقارن زماني بوده كه در اين شهر سيل به راه افتاده بود.» منبع: مجله ميقات حج شماره 30
مطالب مرتبط

نظرات کاربران