همایش اسرار حج در مشهد تصاویر

جلسات معنوی اسرار حج در مشهد که از شب 11 ماه مبارک رمضان شروع شده و تا شب 15 ماه مبارک ادامه دارد استقبال گسترده زائران و عموم مردم را درپی داشته است که گوشه هایی از این اشتیاق حضور به نمایش گذاشته می شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران