چهارمین شب جلسه اسرارحج درمشهد به روایت تصویر

چهارمین جلسه شبانه اسرارحج درمشهد با حضور جمع کثیری از زائران حج تمتع و عاشقان سرزمین وحی درمشهد برگزارشد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران