پروتکل استفاده از پرچم در کشورها

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: اگر ملاقات های دو جانبه با همتایان باشد، حتما پرچم دو کشور بر روی میز قرار می گیرد. پیش از این هم در خصوص دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر سعودی چنین اتفاقی افتاد و پرچم سعودی بر روی میز قرار داشت و پرچم ما نبود که این هم رعایت همان پروتکل بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، بهرام قاسمي روز دوشنبه در نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره اجلاس شانگهاي و عدم استفاده از پرچم ايران در برخي از نشست هاي اين اجلاس گفت: كساني كه در فضاي مجازي چنين بهانه‌اي را مطرح كردند يا بسيار غافل هستند، يا غرضي داشته اند و يا آگاهانه از اين سوژه استفاده كرده اند اما اين رويكرد نشان مي دهد كه آن ها با واقعيات تشريفات و پروتكل ها آشنا نبوده اند و به بيراهه رفته اند. قاسمي افزود: پروتكل هاي مرسوم و روشني وجود دارد كه اين پروتكل ها را مي توانيم در ديدارهاي مقامات كشورمان با مقامات ساير كشورها هم مشاهده كنيم. پرچم دو كشور زماني بر روي يك ميز قرار مي گيرد كه دو مقام هم سطح با هم ديدار كنند. وي ادامه داد: اگر يكي از مقامات سطح بالاتري داشته باشد، پرچم آن كشور بر روي ميز قرار مي گيرد و اين پروتكل را در ديدارهاي آقاي ظريف با روساي جمهوري حاضر در اجلاس شانگهاي مشاهده كرديم. سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: از سوي ديگر اگر ملاقات هاي دو جانبه با همتايان باشد، حتما پرچم دو كشور بر روي ميز قرار مي گيرد. پيش از اين هم در خصوص ديدار رئيس سازمان حج و زيارت با وزير سعودي چنين اتفاقي افتاد و پرچم سعودي بر روي ميز قرار داشت و پرچم ما نبود كه اين هم رعايت همان پروتكل بود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران