مصادره قرآن‌های دارای اشتباه چاپی در عربستان

سه نسخه قرآن که به جای سوره فاتحه با سوره مدثر آغاز می‌شود، در عربستان کشف و مصادره شد.

به گزارش خبرگزاري بين‌المللي قرآن(ايكنا) به نقل از روزنامه الكترونيك انحاء عربستان، يكي از شهروندان استان الجبيل واقع در شرق عربستان در مسجد بيمارستان دولتي الجبيل به سه نسخه از قرآن دست يافت كه به جاي سوره فاتحه با سوره مدثر آغاز مي‌شود. در همين رابطه احمد الجراح، مدير وزارت امور اسلامي و ارشاد الجبيل با بيان اين كه اين نسخه‌هاي قرآن ضبط شد تا تصميمات لازم در ارتباط با آن‌ها گرفته شود، تأكيد كرد: ائمه مساجد آموزش ديده‌اند كه هر مصحفي غير از مصحف‌هاي چاپخانه ملك فهد را جمع‌آوري كنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران