فتوای رهبرانقلاب درباره "طواف و نماز آن"

در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه‌های فکری هر زائری است.

**‌ كسي كه در زمان اوج ازدحام در مسجد الحرام طواف مستحب انجام دهد و براي حجّاجي كه طواف واجب انجام مي‌دهند مزاحمت ايجاد كند، آيا طوافش اشكال دارد؟ به خصوص اگر وقت كافي براي طواف مستحب در زمان ديگر وجود داشته باشد. اشكال ندارد، اما بهتر بلكه احوط آن است كه در هنگام ازدحام، طواف مستحب به‌جا نياورد. **‌ آيا براي عمره‌ي مفرده و حجّ تمتع، به‌جا آوردن يك طواف نساء كفايت مي‌كند؟ عمره‌ي مفرده و حجّ تمتع، هر كدام يك طواف نساء جداگانه دارند و يك طواف براي هر دو كفايت نمي‌كند، البته بعيد نيست كه براي حلال شدن زن بر مرد و بالعكس، يك طواف كافي باشد. ** آيا نماز طواف مستحب را مي‌توان در حال حركت و راه رفتن خواند؟ صحت نماز طواف ولو نماز طواف مستحبي باشد در حال راه رفتن محل اشكال است و احوط استقرار در حال نماز طواف مستحبي است. ** در حال طواف نماز مستحب خواندن چه حكمي دارد؟ اگر بتواند جمع بين قصد طواف و قصد نماز مستحبي در حال طواف نمايد، اشكال ندارد. ** اگر طواف حج و نماز آن يا طواف نساء و نماز آن به جهتي باطل شده باشد، قضاي آن بايد در ماه ذي‌الحجه باشد، يا همه وقت كفايت مي‌كند؟ وقت طواف حج و نماز آن ماه ذيحجه است، ولي طواف نساء و نماز آن وقت معيني ندارد. ** آيا واجب است نماز طواف در نزديك‌ترين مكان به مقام ابراهيم ۷ خوانده شود؛ هرچند اين كار باعث فشار و سختي براي طواف‌كنندگان شود يا براي احراز نزديكي بيشتر، نمازگزار در وسط طواف‌كنندگان واقع شود؟ در فرض سؤال، نزديك به مقام بودن واجب نيست. ** آيا براي زن مسلمان جايز است از قرص و مانند آن براي تأخير انداختن عادت ماهيانه استفاده كند تا بتواند طواف و نماز آن را در وقتش ادا كند؟ تا زماني كه اين كار برايش ضرر قابل توجه نداشته باشد، جايز است. **‌ حكم كسي كه براي احتياط يك شوط به طوافش اضافه مي‌كند چيست؟ و آيا فرق دارد كه قبل از شروع طواف يا اثناء آن، قصد اين اضافه را بكند؟ اگر از ابتدا قصد كرده كه هفت شوط طواف كند، اين اضافه كردن به صحّت طوافش ضرري نمي‌رساند. ** كسي كه به‌خاطر جهل به مسأله يا اشتباه در حكم شرعي از يك شوط انصراف دهد چه حكمي دارد؟ گذشت كه اين كار باعث بطلان طوافش نمي‌شود. ** آيا اعتقاد به بطلان يك شوط به تنهايي براي انصراف از آن و از سرگيري شوطي ديگر به‌جاي آن كافي است يا اين‌كه واجب است قصد اعراض كند و اعتقاد به فساد طواف يا سعي به تنهايي كافي نيست؟ همان‌گونه كه گذشت، قصد اعراض به تنهايي براي اعراض و انصراف كافي است، هرچند به‌خاطر اعتقاد به بطلان شوط باشد. ** كسي كه معتقد است طواف و سعيش با انجام عملي باطل است ولي آن عمل در واقع مبطل نباشد، چه حكمي دارد؟ مثلاً معتقد باشد كه عملي بين طواف ـ مانند نماز جماعت يا استراحت كوتاه يك يا دو دقيقه‌اي ـ آن طواف را باطل مي‌كند يا معتقد باشد نيت بايد به زبان آورده شود، يا كار ديگري كه در واقع باعث بطلان طواف يا سعي نمي‌گردد. اگر به‌خاطر اعتقاد به بطلان طواف از انجام آن منصرف شده و طواف جديدي را از سر بگيرد، طواف جديدش صحيح است. ** اگر به‌خاطر اعتقاد به صحيح نبودن طواف قبلي، طواف جديدي را از سر بگيرد، چه حكمي دارد؟ طواف جديد صحيح است و به اين خاطر چيزي بر عهده‌اش نيست. ** اگر به‌خاطر اعتقاد به عدم صحّت تنها يك شوط، فقط آن شوط را از سر بگيرد، چه حكمي دارد؟ جايز بودن انصراف از يك شوط به تنهايي، محلّ اشكال است؛ ولي طواف اصلي‌اش صحيح است و مي‌تواند به آن اكتفا كند. ** هرگاه در طواف خانه خدا در چند قدم از طواف او را بدون اختيار ببرند، حكمش چيست؟ اگر با اختيار خود مي‌رود ولي در اثر فشار جمعيت ممكن است گاهي به جلو يا به اين طرف و آن طرف برود مانعي ندارد، ولي اگر ديگري او را ببرد به‌طوري كه اراده از او سلب گردد اشكال دارد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران