رئیس پژوهشگاه علوم انسانی:

ضرورت تاسیس مرکز مطالعات زیارت

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: امیدوارم یک مرکز مطالعات زیارت تاسیس شود تا در راستای تجربه زیارت در جهان امروز و ایران معاصر بتوانیم فعالیت داشته باشیم و گفت‌وگوی جهانی در خصوص مطالعات زیارت صورت گیرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از روابط عمومي آستان قدس رضوي، دكتر نعمت الله فاضلي در پنجمين نشست پژوهشي كه تحت عنوان «بررسي تحول كنش زيارت در ايران معاصر» اظهاركرد: دانش نظري و تئوري ما در خصوص مقوله زيارت بسيار محدود است، بنابراين اين محدوديت اين ضرورت را ايجاد كرده تا ايران مطالعات علوم اجتماعي، شاخص‌هاي انساني، روانشناسي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي خود را در امر زيارت گسترش و توسعه دهد. وي گفت: زيارت با فرهنگ‌هاي متفاوتي رو به رو است و دنيايي كه رو به افزون‌زدايي در حال حركت است، عقلاني‌تر مي‌شود. زيارت به عنوان يكي از وجوه مهم زندگي مسلمانان از اهميت خاصي برخوردار است. رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي افزود: زيارت از منظر ديني به عنوان يكي از مناسك مقدس در بين مسلمانان مطرح است كه در مكان‌هاي مقدس همچون آرامگاه‌ها انجام مي‌شود و از اين نظر با چالش رو به رو است، چرا كه تحت تاثير دنياي مدرن قرار گرفته و در حقيقت معنا، مفهوم، كيفيت و تجربه زيارت را از آن خلوص ناب كه به واسطه مذهب محقق شده دور مي‌كند. فاضلي گفت: در شرايط فعلي در حوزه تجربه زيارت، زائران و گردشگران مرزهاي خود را از دست مي‌دهند. انسان شيعه به نوعي در مكان‌هاي مقدس بر اساس فضاي معماري، رنگ‌ها، صداها، لباس‌ها و... شيعه بودن خود را آشكار مي‌كند. وي ادامه داد: در حال حاضر زائر همان زائر چند دهه پيش است، اما در شرايط فعلي در حال تبديل شدن به گردشگر است. توريست با يك هويت خاص براي تجربه و شناخت فرهنگ و آداب و رسوم به ديگر كشورها سفر مي‌كند، دنياي مدرن باعث گسترش و سهولت انتقال فرهنگ، اطلاعات، تصاوير، نمادها و... شده است. رئيس پژوهشكده مطالعات اجتماعي به روح زيارت و معناي زيارت اشاره كرد و گفت: تجربه زيارت از آن امر ساده مذهبي در حال خروج و در حال تبديل شدن به مقوله‌اي مركب است، در گذشته زائران با رنج و سختي به زيارت مشرف مي‎شدند، ولي در حال حاضر با يك آسايش كامل تجربه زيارت رخ مي‌دهد. فاضلي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني تجربه زيارت متاثر از محليت و خاص‌گرايي محلي است و به جاي اينكه زيارت يك معناي عام را توليد كند، يك معناي خاص دارد. به همين دليل تجربه زيارت يك كنش معناگرايانه است. وي بيان كرد: تجربه زيارت متناسب با حركت به سمت كلانشهر شدن تغيير مي‌كند و فضاي زيارت تحت تاثير قرار مي‌گيرد. بنابراين در اين تحول اجتماعي، تحول معنايي نيز رخ مي‌دهد و بخش سنتي زيارت محدود و به حاشيه مي‌رود. سپس اشكال و صورت بندي‌هاي جديدي شكل مي‌گيرد. فاضلي خاطرنشان‌كرد: اميدوارم يك مركز مطالعات زيارت تاسيس شود تا در راستاي تجربه زيارت در جهان امروز و ايران معاصر بتوانيم فعاليت داشته باشيم تا گفت‌وگو جهاني در خصوص مطالعات زيارت صورت گيرد.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران