محوری‌ترین کارکرد حج؛ ایجاد وحدت و هم‌گرایی مسلمانان

مطالعه تاریخ بشری و سنت های الهی گویای این واقعیت است که هیچ عاملی به اندازه وحدت و انسجام نتوانسته موجب قدرت، عظمت و پیشرفت ملت ها شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در اين ميان حج يكي از تعاليم بزرگ و مهم اسلامي محسوب مي شود كه اين مراسم يكي از مظاهر عظيم انسجام در امت اسلامي و مظهر تبلور هويت اسلامي است. حج علاوه بر اينكه مناسب ترين فرصت است تا ملت‌ها بتوانند به تحكيم وحدت و اخوت اسلامي و متحد كردن صفوف خود در برابر دشمنان بپردازند و از اين رهگذر به بهترين وجه عزت و كرامت اسلامي را پاس دارند بهترين فرصت براي احياي معاني و مفاهيم قرآن نيز است چرا كه مسلمانان با مذاهب و ديدگاه‌هاي مختلف و با تمسك به ارزش‌هاي اين كتاب آسماني، مي‌توانند با چالش‌هاي كنوني مقابله كنند؛ زيرا قرآن حلال بسياري از مشكلات است. حج يكي از اركان مهم اسلام است امام جمعه پيرانشهر مي گويد: مراسم حج يكي از اركان مهم اسلام است كه براي پيشرفت و احياي وحدت بين مسلمانان جهان، بسيار كارساز بوده است. ماموستا مصطفي محمودي اظهار مي دارد: حج نماد بزرگي از وحدت و يكپارچگي امت اسلامي است، تعاليم اسلام نيز به گونه اي است كه اتحاد و همبستگي مسلمانان را صرف نظر از تنوع قومي، نژآدي، زباني و فرقه اي ترويج مي كند و كنگره عظيم حج نمادي واقعي از عمل به اين دستور موكد اسلام است. وي مي افزايد: مسلمانان خدايي كه پرستش مي كنند يكي است، همه به رسالت محمد (ص) ايمان دارند و دين او را خاتم اديان مي شناسند، همگي قرآن را كتاب مقدس آسماني خود دانسته آن را تلاوت مي كنند و نيز قانون اساسي همه مسلمين مي دانند؛ همه به سوي يك قبله نماز مي خوانند و همگي مراسم حج را مانند هم انجام مي دهند و با هم در حرم خدا جمع مي شوند؛ همه مسلمانان خاندان نبوت را دوست مي دارند و به آنها احترام مي گذارند؛ لذا اين ها نشانه وحدت و اخوت بين مسلمانان است. امام جمعه پيرانشهر ادامه مي دهد: دشمنان مي خواهند وحدت اسلامي كه خداوند به وسيله حج به وجود آورده است را به هم بزنند و مسلمانان را متفرق كنند و زير پاي خود قرار دهند تا كشورهاي استعمارگر و سلطه گر بتوانند بر جهان مسلط شوند و اين براي مسلمانان بسيار خطرناك است. وي با اشاره به اينكه محوري ترين كاركرد حج ايجاد وحدت و هم گرايي مسلمانان است، تاكيد مي كند: حج براي هر انساني كه شرايط مالي داشته باشد ضروري است، هر فردي آرزو دارد كه حرمين شريف را ببيند و اين آرزوي قلبي مسلمانان جهان است و هيچ شخصي نمي تواند آن را سلب كند. مراسم حج بهترين فرصت براي ايجاد صميميت‌ها و رفع تفرقه‌هاست امام جمعه بوكان نيز مي گويد: مناسك مهم حج مظهر اتحاد، وحدت و قدرت مسلمانان در برابر شيطنت هاي دشمنان و يكي از اركان اساسي و اصلي دين محمدي است. ماموستا عبدالرحمان خليفه زاده با اشاره به جايگاه حج از نظر معنوي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اسلام، عنوان مي كند: مراسم حج بهترين فرصت براي ايجاد صميميت‌ها و رفع تفرقه‌ها در ميان مسلمانان است. وي با بيان اينكه وحدت و همدلي به نفع مسلمانان و تفرقه و جدايي به ضرر آن هاست، مي افزايد: دشمنان اسلام و مسلمين تمام تلاش خود را به كار بستند تا با ايجاد تفرقه در ميان ملت ايران، اهداف شوم خود را عملي كنند كه وحدت بين مسلمانان موجب خنثي شدن تمام توطئه‌هاي دشمنان مي‌شود. حج، كنگره عظيم عبادي- سياسي است امام جمعه مهاباد نيز مي گويد: حج، كنگره عظيم عبادي- سياسي و يكي از اركان مهم دين مبين اسلام است كه اثرات فراوان دنيوي و اخروي بر زندگي انسان دارد. ماموستا عبدالقادر سهرابي تصريح مي كند: حج علاوه بر آثار اخلاقي و تربيتي، قدرت وحدت مسلمانان جهان را در برابر غيرمسلمانان به نمايش مي گذارد. وي تصريح مي كند: وقتي در اين اجتماع فرامليتي مسلمانان از سراسر جهان بدون توجه به مشخصه هاي جغرافيايي، سنت هاي قومي و آداب رسوم بومي خود و بدون توجه به شعارهاي پوچ و گمراه كننده باهم شركت مي كنند مي توان گفت كه حج نماد وحدت و همبستگي امت اسلامي عليه استكبار جهاني است. امام جمعه مهاباد در ادامه وحدت اسلامي را ضرورت تاريخي عصر حاضر عنوان و تصريح مي كند: علماي اسلام بايد دولت‌ ها و مسلمانان جهان را به وحدت و يكپارچگي دعوت كنند. وي با اشاره به تلاش دشمنان براي ايجاد تفرقه در جهان اسلام، اضافه مي كند: مسلمانان بايد با وحدت و يكپارچگي در مقابل دسيسه هاي دشمنان بايستند و اجازه ندهند به اسلام گزندي وارد شود. منبع: تقريب
مطالب مرتبط

نظرات کاربران